Εγγραφές – Πληροφορίες για πρωτοετείς 2022-2023

Εγγραφές επιτυχόντων αλλοδαπών-αλλογενών & ομογενών υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Για πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση μας. Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής σε μορφή αρχείου word (.docx) πατήστε εδώ


Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Στείλετε την αίτησή σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα με ταχυμεταφορά (courier) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στη γραμματεία του Τμήματος (με την ένδειξη στο φάκελο: για εγγραφή αλλοδαπού-αλλογενούς)

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Θεολογική Σχολή, 2ος όροφος, γραφείο 212
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 54124

Για να κατεβάσετε την Αίτηση εγγραφής Αλλοδαπών – Αλλογενών σε μορφή .docx (αρχείο Word)  πατήστε εδώ

Μια πρώτη εικόνα των ψηφιακών υπηρεσιών που σας προσφέρει το ΑΠΘ

Δείτε το βίντεο του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ όπου παρουσιάζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρονται στους Φοιτητές/Φοιτήτριες.


Ανακοίνωση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους


Πληροφορίες για τις εγγραφές πρωτοετών στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ, οι εγγραφές των επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης») και της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%), ακ. έτους 2022-23, πραγματοποιούνται από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 στο Πληροφοριακό Σύστημα “Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί κεντρική ανακοίνωση, στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε προς διευκόλυνσή σας.

Σας επισημαίνουμε ότι:

α. οι επιτυχούσες/-οντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» υποχρεούνται, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν -αυτοπροσώπως, ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους πρόσωπο ή με ταχυμεταφορά και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. οι επιτυχούσες/-οντες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις υποχρεούνται, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν -αυτοπροσώπως, ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους πρόσωπο ή με ταχυμεταφορά και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας εδώ

γ. στην ίδια προθεσμία, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, εγγράφονται απευθείας στο Τμήμα I) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παράγραφο 29α, του άρθρου 39 του Ν4168 (ΦΕΚ 193/2013)  II) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες, σύμφωνα και με τo άρθρο 40 του Ν4692 (ΦΕΚ 111Α/12.6.20), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν4777 (ΦΕΚ 25Α/17.2.2021), παράγραφος ε.