Κείμενο αρχικής σελίδας

Το κτίριο της σχολής
Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Kοινωνικής Θεολογίας
και Χριστιανικού Πολιτισμού

Tο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά πεδία της επιστήμης της Ορθοδόξου Θεολογίας και του Πολιτισμού του Χριστιανισμού.