Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Το Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά είναι ένα Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, το οποίο ιδρύθηκε το 2012 με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Αποστόλου Παύλου

Το Κέντρο Αποστόλου Παύλου αποτελεί μία ερευνητική δράση του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών για τις Παύλειες σπουδές.

Διαβάστε περισσότερα