Σύμβουλοι Σπουδών

Α΄ έτος

Ιωάννης Μπάκας
αναπλ. καθηγητής

π. Χρυσόστομος Νάσσης
επίκ. καθηγητής

Αγγελική Τριβυζαδάκη
επίκ. καθηγήτρια

Β΄ έτος

Απόστολος Κραλίδης
καθηγητής

Άννα Καραμανίδου
καθηγήτρια

Σουλτάνα Λάμπρου
καθηγήτρια

π. Τηλέμαχος Σταμκόπουλος
αναπλ. καθηγητής

Γ΄ έτος

Βασίλειος Τσίγκος
καθηγητής

Μιλτιάδης Βάντσος
καθηγητής

πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος
αναπλ. καθηγητής

Δ΄ έτος

π.Αθανάσιος Γκίκας
καθηγητής

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη
καθηγήτρια

Ευάγγελος Πεπές
επικ. καθηγητής

Επί πτυχίω

Θεόδωρος Γιάγκου
καθηγητής

Κων/νος Χρήστου
καθηγητής

Συμεών Πασχαλίδης
καθηγητής

Σεβ. Σταύρος Νανάκης
καθηγητής

π. Χρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας
αναπλ. καθηγητής

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι στο γραφείο Διασύνδεσης

Κυριακούλα Παπαδημητρίου
καθηγήτρια: Ελλάδα, ΗΠΑ, Τσεχία Ολλανδία

Μιλτιάδης Βάντσος
καθηγητής: Ελλάδα, Γερμανία

Άννα Καραμανίδου
καθηγήτρια: Ιταλία

Σουλτάνα Λάμπρου
καθηγήτρια: Σλοβακία

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη
καθηγήτρια: Αγγλία, Ελλάδα, Φινλανδία

Κων/νος Μποζίνης
αναπλ. καθηγητής: Ελλάδα, Ελβετία

Δημοσθένης Κακλαμάνος
αναπλ. καθηγητής: Ρουμανία