Εργαστήρια

Στο Τμήμα Kοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού λειτουργούν 4 ερευνητικά εργαστήρια

Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το ακαδ. έτος 2008-2009, έπειτα από τις σχετικές ενέργειες του Καθηγητή του Τμήματος κ. Ηρακλή Ρεράκη (ΦΕΚ τ. Β΄ 661/09.04.2009). Η έναρξη της λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών στέγασης και εξοπλισμού του τον Μάιο του 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών

To Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των βιβλικών σπουδών, και ειδικότερα στη μελέτη της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, και των σχετικών με αυτήν πεδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Eusebius Lab / Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας & Γεωγραφίας της Εκκλησίας

Το «EUSEBIUS LAΒ», Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας, ιδρύθηκε με το υπ. αριθμ. ΦΕΚ3486/31-10-2016, τεύχ.Β ́

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών

Το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2668/31-07-2017), σηματοδοτώντας την επιδίωξη του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ να πρωτοστατήσει στη μελέτη της λατρευτικής πράξης και παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλες τις εκφάνσεις της.

Διαβάστε περισσότερα