Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το ακαδ. έτος 2008-2009, έπειτα από τις σχετικές ενέργειες του Καθηγητή του Τμήματος κ. Ηρακλή Ρεράκη (ΦΕΚ τ. Β΄ 661/09.04.2009). Η έναρξη της λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών στέγασης και εξοπλισμού του τον Μάιο του 2010.

Έδρα: 4ος όροφος κτιρίου Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Λειτουργία: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.30.
T: +30 2310 996974.
M: plab@past.auth.gr
Διευθυντής: Ευάγγελος Πεπές
T: +30 2310 996968
M: pepes@past.auth.gr
Επιστημονικό προσωπικό:
Γιολάντα Σίσκου
Τ: +30 2310 997103
Μ: gsiskou@past.auth.gr
Βασιλική Σγουρνιού
Τ: +30 2310 96974
Μ: vasosg@past.auth.gr 

Το Εργαστήριο θεραπεύει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων της Παιδαγωγικής, της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, της Χριστιανικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής σχολικής Θρησκευτικής Αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο υλικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής και επιστημονικής κατάρτισης το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, καθώς και το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Οι σκοποί του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

Α. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών και των ενηλίκων, της ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος με τη χρήση πολυμέσων, νέων παιδαγωγικών μεθόδων και εφαρμογών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και με άλλους φορείς με παιδαγωγική δραστηριότητα.

Β. Την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής, τη μελέτη και την ανάλυση της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών μοντέλων και στρατηγικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και την υλοποίηση ερευνητικών έργων αντίστοιχου περιεχομένου.

Γ. Κάθε μορφής συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, την Εκκλησία, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Επιστημονικά Εργαστήρια και Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, καθώς και τη διάχυση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων και επιστημονικών εκδόσεων. 

Ε. Την παροχή ερευνητικών και επιστημονικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με θέματα αγωγής, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εκδηλώνουν αντίστοιχο ενδιαφέρον.