Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός”

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός”

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη και η έρευνα των διαφόρων ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων του Ορθόδοξου χριστιανικού βίου, όπως αυτά παρήχθησαν μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Σπουδές στην ιστορία, την πνευματικότητα, την τέχνη και τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους”

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και εξιδείκευση επιλεγμένων πτυχιούχων σε συστηματικές και ειδικές σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα και Θεολογία, την Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική, την Τέχνη, τη Μουσικολογία και την Ψαλτική Παράδοση του Αγίου Όρους, όπως ορίζονται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός & Προσκυνηματικός Τουρισμός”

Το πρόγραμμα εστιάζει στον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό ως θρησκευτικό και πολιτισμικό αγαθό, και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στο θεολογικό πνευματικό ενδιαφέρον του κοινού σε συνδυασμό με το πολιτισμικό θρησκευτικό ενδιαφέρον του για την επίσκεψη θρησκευτικών τόπων.

Διαβάστε περισσότερα