Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

Η Βυζαντινή Χορωδία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από ταλαντούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους Διδάκτορες του τομέα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καί Ψαλτικῆς Τέχνης, οι οποίοι ασκούνται στη Bυζαντινή Εκκλησιαστική και Παραδοσιακή Mουσική και ανταποκρίνονται στίς απαιτήσεις της Σχολής και του Πανεπιστημίου ψάλλοντας υποδειγματικά τους ύμνους των αρχαϊκών και βυζαντινών Λειτουργιών και Ακολουθιών στο Φροντιστήριο Λειτουργικής και Ψαλτικής της Θεολογικής Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Αγιογραφείο

Το Εργαστήριο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού λειτουργεί από το 1980 ως πρόταση και όραμα του αειμνήστου καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη με πρώτο δάσκαλο αγιογραφίας τον περίφημο ζωγράφο Βυζαντινής τέχνης Ιωάννη Βράνο.

Διαβάστε περισσότερα