Φυσιογνωμία

H λειτουργία της Θεολογικής Σχολής προβλεπόταν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1925, αλλά- τελικώς η έναρξη έγινε το 1942. Από το 1964 η Σχολή, τροποποιώντας τον κανονισμό λειτουργίας της, χώρισε τις προπτυχιακές σπουδές σε τρία Tμήματα. Από

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού δομήθηκε σε τέσσερις Τομείς, που υπηρετούν τους στόχους του Τμήματος εξειδικευμένα αλλά και συνολικά ως σπουδή της Ορθοδόξου Θεολογίας και του Πολιτισμού του Χριστιανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τμήματος

Γνωρίστε την διοίκηση και τη συνέλευση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα