Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού

Συνεδρίαση Συγκλήτου Απόφαση Συγκλήτου Μητρώο Τμήματος
3143/31-1-202442424/5-2-2024Ιανουάριος 2024
3125/28-3-202360272/4-4-2023Απρίλιος 2023
3114/26-7-20224189/14-9-2022Ιούλιος 2022
3094/26-1-202245493/4-2-2022Ιανουάριος 2022
3071/21-7-202149627/29-7-2021Ιούλιος 2021
3043/23-12-20207011/31-12-2020Δεκέμβριος 2020
3026/11 και 16-6-202024006/29-6-2020Ιούνιος 2020
3005/17-10-20194066/17-12-2019Απόφαση Συγκλήτου και Μητρώο Τμήματος
2985/10-4-201922330/16-4-2019Απρίλιος 2019
2968/3 και 4-10-20181969/4-10-2018Οκτώβριος 2018

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων – νέος νόμος: ν.4957/2022

ΜΗΤΡΩΟ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ