Ερευνητικά Προγράμματα

Τo προσωπικό του τμήματος αναπτύσσει & συμμετέχει τακτικά σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και ιδρύματα, καθώς και σε συνέργεια με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ενδεικτική Παράθεση

 • «Needs for Digital Recording and Documentation of Ecclesiastical Cultural Treasures in Monasteries and Temples – NARRATE». 30 Δεκεβρίου 2022 – 29 Δεκεμβρίου 2023. ΔΡΑΣΗ: ΚΑ2 Συμπράξεις συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση (KA220-HED) Cooperation partnerships in higher education [EL01 – Greek State Scholarship’s Foundation (I.K.Y.)]. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (OID number): E10209098. Κωδικός Έργου: 74068.
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος: π. Χρυσόστομος Νάσσης, Επιστημονικοί συνεργάτες: Ιωάννης Μπάκας και Ελένη Χρυσάφη
 • Πρόγραμμα «Σύστημα Πολυεπίπεδης Τεκμηρίωσης Θρησκευτικών Τόπων και Ιστορικών Συμπλεγμάτων – Μετέωρα» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-02859, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Επισπεύδον το Τμήμα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 2018-2022, Κωδικός Έργου:96665.
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Βασίλειος Κουκουσάς
  Αναπληρωτής υπεύθυνος: Ιωάννης Μπάκας
  Επιστημονικοί Συνεργάτες: Κωνσταντίνος Χρήστου, Συμεών Πασχαλίδης, Νίκη Χιωτέλλη
 • «Η Σύνταξη Τραπεζούντας του Τυπικου του Αγίου Σάββα. Χειρόγραφη παράδοση, κριτική θεώρηση καί ψηφιακή τεκμηρίωση».  14 Απριλίου 2020 εως 22 Οκτωβρίου 2021. Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμειο) καί την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση καί Δια Βίου Μάθηση». ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη ερευνητών μέ έμφαση στούς νέους ερευνητές-κύκλος Β΄» (Κωδ. ΕΔΒΜ103). Κωδικός Έργου: 99086 (OΠΣ 5047895).
  Επιστημονικά υπεύθυνος/Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: π. Χρυσόστομος Νάσσης
 • “Εκπαίδευση για την ανάπτυξη αντιστάσεων” . INTERNAL SECURITY FUND POLICE (2014-2020). Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1 Δεκεμβρίου 2019-31 Νοεμβρίου 2021 (Κωδικός έργου 99468)
  Επιστημονικά υπεύθυνη: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη
  Επιστημονικός συνεργάτης: Απόστολος Κραλίδης
 • “Οι ψυχικές συγκρούσεις ως υπόβαθρο της αυτοχειρίας”-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες». ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιου διδάκτορες. 27 Νοεμβρίου 2019-26 Μαΐου 2022 (Κωδικός έργου 99529)
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Γκίκας
  Επιστημονικός συνεργάτης: Ιωάννης Εμμ. Κουτσούσιμος
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα: “Η Χειρόγραφη παράδοση της Δημητρείου Γραμματείας. Ι: Αγιολογικά Κείμενα” του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του ΑΠΘ
  Eπιστημονικά Υπεύθυνος; Δημοσθένης Κακλαμάνος
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα: “Βιβλιογραφική βάση για τον άγιο Δημήτριο: Ιστορία – Γραμματεία – Τέχνη” του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του ΑΠΘ
  Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημοσθένης Κακλαμάνος
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα: “Βιβλιογραφική βάση για τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά: Ιστορία – Γραμματεία – Θεολογία – Τέχνη” του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του ΑΠΘ
  Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συμεών Πασχαλίδης
 • Επιστημονική Συνεργασία στο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Constantine the Philosopher της Nitra της Σλοβακίας APVV-16-0116. Τίτλος προγράμματος: «Study of Byzantine value system and its reflection in the Slavic cultural environment».2017-2021:
  Μέλος Επιτροπής: Σουλτάνα Λάμπρου
 • The International Greek New Testament Project: 1 and 2 Thessalonians for the Editio Critica Maior
  Επιστημονικά υπεύθυνη: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη
  http://www.igntp.org/
 • 95611 – Αθωνικά ψηφιακά προσκυνητήρια
  Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Πασχαλίδης Συμεών
  Ημ. Έναρξης:  09/10/2017, Ημ. Λήξης:  31/03/2020
 • Eρευνητικό Πρόγραμμα «Αθωνικά Ψηφιακά Προσκυνητάρια» (κωδ. 95611) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού,12/1/2018-30/6/2019
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Συ­μεών Πασχαλίδης.
 • Eρευνητικό Πρόγραμμα «Τεκμηρί­ω­ση Αθων­ι­κών Χειρογράφων» (κωδ. 96464) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, 12/1/2018-30/6/2019
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Συ­μεών Πασχαλίδης
 • 96465 – Αθωνικά ψηφιακά μονοπάτια
  Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Πασχαλίδης Συμεών
  Ημ. Έναρξης:  17/01/2018, Ημ. Λήξης:  31/03/2020
 • 95139 – Οι Αρχιεπίσκοποι Αχρίδος απέναντι στη λατινική Δύση (11ος -14ος αι.) Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Πασχαλίδης Συμεών
  Ημ. Έναρξης:  01/08/2017, Ημ. Λήξης:  29/02/2020  
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, 2015, Κωδικός Έργου: 84619.
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Ηρακλής Ρεράκης
 • 90675 – Δράση Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρω-πιστικών Επιστημών με θέμα «Νεκτάριος Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1661-1669). Συλλογή και έκδοση των έργων και των επιστολών του» της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άννα Καραμανίδου
  2013-2015
 • Πρόγραμμα «Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης τουρισμού: καινοτόμες δράσεις» του ΤΕΦΑΑ (Θεσσαλονίκης) ΑΠΘ, 2014 Κωδικός Έργου:90901.
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Ηρακλής Ρεράκης
 • 88233 – Μια κριτική αξιολόγηση των Πατερικών προτύπων για τις σύγχρονες θεολογίες του προσώπου
  Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Πασχαλίδης Συμεών
  Ημ. Έναρξης:  03/04/2012, Ημ. Λήξης:  02/07/2014
 • «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση καί συγκριτική ανάλυση Τυπικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».  1 Ἰανουαρίου 2012 – 31 Μαρτίου 2013. ΔΡΑΣΗ Α: Ἐνίσχυση ἐρευνητικῆς δραστηριότητας στή βαθμίδα τοῦ Λέκτορα (β΄ φάση). Κωδικός Ἔργου: 88115.
  Ἐπιστημονικά ὑπεύθυνος: π. Χρυσόστομος Νάσσης
 • Eρευνητικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Βασικής έρευνας (β´ φάση): «Ψη­­­φιακή κλεί­δα Χριστιανικών Κειμέ­νων» (κωδ. 88096) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, 1/1/2012-31/12/2012,
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Συ­μεών Πασχαλίδης.
 • Eρευνητικό Πρόγραμμα «Η α­νά­δειξη της κοινής ευρω­παϊ­­κής πολιτι­στι­κής πα­ρα­δόσεως μέ­σω της ελλη­νι­κής, της λα­τι­νι­κής γλώσ­σας και των σλα­βικών πη­γών, της θεο­λο­­­γί­ας, της τέ­χνης, της μου­σι­κής, των κοινω­νι­­κο­­οι­­κο­νο­μικών και ι­στο­ρικών ε­πα­­φών επι τη βά­σει της Γραμ­μα­τεί­ας του α­γί­ου Δημητρίου» (κωδ. 50101) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, 26/2/2008-25/5/2009,
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Συ­μεών Πασχαλίδης
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ο Ελληνισμός των Σκοπίων (19ος-20ος αι.)» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, 1998-1999 Κωδικός Έργου:7761
  Επιστημονικά υπεύθυνος: Αθανάσιος Καραθανάσης
  Επιστημονικός συνεργάτης: Ιωάννης Μπάκας

Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΒΙΔΙΜ)

Ερευνητικά Προγράμματα στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (Ερευν. Κέντρο ν. 4310/2014, άρθρ. 3 παρ. 2)

 • Τεκμηρίωση των Χειρογράφων Κωδίκων της Βουλής των Ελλήνων [έργο της πράξης: «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5070807)]
  Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Πασχαλίδης Συμεών
  Ημ. Έναρξης: 1/03/2023, Ημ. Λήξης: 31/06/2023