Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού διεξάγεται μεταδιδακτορική έρευνα. Ενημερωθείτε από τα παρακάτω σχετικά έγγραφα καθώς και από το σχετικό Κανονισμό.


Μεταδιδακτορική έρευνα σε καθορισμένο γνωστικό αντικείμενο (Προθεσμία μέχρι 3-11-2023)


Υποσελίδες