Επιστημονικά Δίκτυα & Συνεργασίες

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού συμμετέχει:

Στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το οποίο σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα (Β.Δ. 413/1966, ΦΕΚ 106 Τ.Α.) πραγματοποιεί τους σκοπούς του με την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών φροντιστηριακών μαθημάτων, τη δημοσίευση των πορισμάτων των ερευνών, τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια, με την οργάνωση βιβλιοθήκης που εξυπηρετεί τους ειδικούς ερευνητικούς σκοπούς του Κέντρου και με την έκδοση θεμελιωδών συλλογικών έργων, μεμονωμένων πραγματειών και την έκδοση ειδικού περιοδικού οργάνου (Βυζαντινά).

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου συμμετέχει για την τρέχουσα διετία 2021-2023:

 • Απόστολος Κραλίδης, Καθηγητής Ιστορίας Θρησκειών και Πρόεδρος του Τμήματος ως αναπληρωματικό μέλος

Στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, ερευνητικό κέντρο που υπάγεται με ειδική διάταξη του ΥΠΑΙΘ (άρθρο 20 ν. 4521, ΦΕΚ 38/2.3.2018 τ. Α´) στη σχετική ερευ­­νητική νομοθεσία (ν. 4310/2014 αρθρ. 3 παρ. 2 και ν. 4386/2016), του οποίου βασική δραστηριότητα είναι πρωτίστως η διεξαγωγή ερευ­νη­τικών και επιστημονικών προγραμμάτων στο χώρο της Θεολογίας αλλά και των συναφών ανθρωπιστικών επιστημών. Στους σκοπούς του ιδρύματος περιλαμβάνεται επίσης η διοργάνωση συνεδρίων, δια­λέ­ξεων και σεμιναρίων, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συμμετέχουν:

 • Θεόδωρος Γιάγκου, καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του Τμήματος, ως Αντιπρόεδρος
 • Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής της Πατρολογίας και Αγιολογίας του Τμήματος, ως Διευθυντής

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συμμετέχουν:

 • Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής Κανονικού Δικαίου του Τμήματος
 • Δημήτριος Νικολακάκης,
  Καθηγητής Κανονικού Δικαίου του Τμήματος
 • Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Τμήματος
 • Πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης, Επίκουρος Καθηγητής Λειτουργικής του Τμήματος

Στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και ειδικότερα:

 • στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)»  
  Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν από το 2021 οι:
  • Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Πατρολογίας-Αγιολογίας του Τμήματος
  • Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 

Στο δίκτυο The Antigonid Network
Υπεύθυνος δικτύου: University of Exeter UK (Classics and Ancient History)

Μέλος του δικτύου:

 • Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Τμήματος