Νησίδα Η/Υ

Στη νησίδα Η/Υ διδάσκονται τα επιλεγόμενα μαθήματα πληροφορικής που προσφέρει το Τμήμα, καθώς και άλλα επιλεγόμενα και μεταπτυχιακά μαθήματα. Παράλληλα στη νησίδα διεξάγονται και εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν υπολογιστές.

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή 11.00-14.00