Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου δίπλα στην Γραμματεία του Τμήματος Θεολογία

Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί Βιβλιοθήκη, η οποία προέκυψε από την ενοποίηση των επιμέρους βιβλιοθηκών των παλιών Σπουδαστηρίων της Σχολής, που ήταν κατεσπαρμένες σ’ όλο το κτίριο. Η Βιβλιοθήκη είναι πλούσια και οργανωμένη, και διαθέτει αναγνωστήριο. Η διοίκησή της ασκείται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Κανονικό Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 – 15:30*

Η πρόσβαση στο υπόγειο και οι δανεισμοί υλικού ολοκληρώνονται έως και ένα τέταρτο πριν τη λήξη του ωραρίου.

*Το ωράριο ενδέχεται να αλλάζει λόγω έκτακτων συνθηκών. Για όποια αλλαγή αναρτάται άμεσα ανακοίνωση.

Προσωπικό

  • Τζελιάτης Απόστολος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ. 2310-996690, atzeliat@theo.auth.gr
  • Τσαρουχίδου Αλεξάνδρα, Υπαλλήλος βιβλιοθήκης, τηλ. 2310-996691, atsarouc@theo.auth.gr
  • Κυμιωνάκη Αθηνά, Διοικητικός υπάλληλος, τηλ. 2310-996692, kimionaki@past.auth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Θεολογική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Θεολογικής Σχολής, 1ος όροφος
546 36 Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Τηλ.: 2310 996690, 996691

*Για την επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης παρακαλώ στείλτε e-mail.

Σημαντικές σημειώσεις:

  1. Παρακαλώ διαβάστε τους όρους λειτουργίας των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
  2. Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες αναφορικά με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο για τα μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
  3. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα διάφορες ηλεκτρονικές αιτήσεις για διαδικασίες του συστήματος βιβλιοθηκών ΑΠΘ (ΒΚΠ)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δανειστούν βιβλία, πρέπει με την απόκτηση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, να εγγραφούν και στη βιβλιοθήκη.
Η εγγραφή γίνεται online μέσω της διεύθυνσης https://www.lib.auth.gr/el/libcard

Εγγραφή μελών βιβλιοθήκης

Μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ, καθώς και οι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών. Για την εγγραφή των μελών στο σύστημα βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, απαιτείται η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης, αφού έχει παραληφθεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα τους. Μαζί με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί και φωτογραφία της ακαδημαϊκής ταυτότητάς και από τις δυο πλευρές στο παρακάτω e-mail: theolibrary@theosch.auth.gr

Άτομα εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ ορίζονται ως εξωτερικοί χρήστες και μπορούν να εγγράφονται με πληρωμή συνδρομής.

Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής ανήκει στο σύστημα βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ και ακολουθεί τον ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. Ο δανεισμός από την βιβλιοθήκη γίνεται μόνο με ραντεβού και είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Αφού αναζητήσετε τα στοιχεία του υλικού που επιθυμείτε στο συλλογικό κατάλογο των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, υποβάλετε τη σχετική αίτηση.

Ο δανεισμός γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Θα ειδοποιηθείτε από το προσωπικό για την παραλαβή του υλικού κατόπιν ραντεβού Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 -14:00.

Για μελέτη μη δανειζόμενου υλικού απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση κράτησης θέσης.

Μετά τον δανεισμό μπορούν να γίνουν μέχρι δύο (2) ανανεώσεις δανεισμού εκτός αν το βιβλίο / τεκμήριο ζητηθεί από άλλο χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ειδοποιείται να το επιστρέψει άμεσα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και την επιτόπια μελέτη μη δανειζόμενου υλικού.

Κάτοψη της βιβλιοθήκης

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

1η έκθεση πεπραγμένων

Είδος αρχείου: pdf84,40 KB

Κατεβάστε το αρχείο

2η έκθεση πεπραγμένων

Είδος αρχείου: pdf177,99 KB

Κατεβάστε το αρχείο

3η έκθεση πεπραγμένων

Είδος αρχείου: pdf76,79 KB

Κατεβάστε το αρχείο

4η έκθεση πεπραγμένων

Είδος αρχείου: pdf96,37 KB

Κατεβάστε το αρχείο

5η έκθεση πεπραγμένων

Είδος αρχείου: pdf93,87 KB

Κατεβάστε το αρχείο

6η έκθεση πεπραγμένων

Είδος αρχείου: pdf116,96 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υποσελίδες