Υπηρεσίες βιβλιοθήκης

Διαδανεισμός

Η υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων και άρθρων περιοδικών από συλλογές συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών της Ελλάδος και του εξωτερικού είναι διαθέσιμη μέσα από τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ.

WiFi

Εντός της βιβλιοθήκης και σε όλο το κτίριο της Θεολογικής Σχολής υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο WiFi με την χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού ΑΠΘ του χρήστη.

Φωτοαντίγραφα και εκτυπώσεις

Εντός της βιβλιοθήκης είναι τοποθετημένο φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα φωτοαντιγραφής και εκτύπωσης μέσω memory stick (φλασάκι), που λειτουργεί με καρτοδέκτη. Αγορά καρτών φωτοτυπικού μπορεί να γίνει από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Η δυνατότητα για έγχρωμες φωτοτυπίες δεν είναι διαθέσιμη.
Σημειώνεται ότι ενδέχεται η κάρτα φωτοαντιγράφων της βιβλιοθήκης μας να μην είναι συμβατή με φωτοτυπικά μηχάνηματα άλλων βιβλιοθηκών.

Εκπαίδευση χρηστών

Η Υπηρεσία «Εκπαίδευση Χρηστών» προσφέρει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ σειρά σεμιναρίων με την εξής θεματολογία:

  • Ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ (ΒΚΠ):
  • Mendeley – Δημιουργία προσωπικής ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας:
  • Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα:
  • Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη

Τα σεμινάρια που γίνονται στην ΒΚΠ μετά από αίτημα των διδασκόντων είναι κλειστά, αφορούν δηλαδή μόνο τα συγκεκριμένα τμήματα για τα οποία επιθυμεί ο διδάσκων να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση. Το περιεχόμενό τους είναι δυνατόν  να προσαρμοστεί ανάλογα με τις  απαιτήσεις των διδασκόντων στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Μπορεί να εμπλουτιστεί ή να επικεντρωθεί σε μια ενότητα  (π.χ. εκμάθηση σύνταξης βιβλιογραφίας, παρουσίαση δομής επιστημονικής εργασίας), ακόμα και να πραγματοποιηθεί άσκηση με τη χρήση των εργαλείων που διαθέτει το ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης του ιδρύματος elearning.auth.gr

Εκτός από τα κλειστά σεμινάρια προσφέρονται και εκπαιδεύσεις οι οποίες απευθύνονται σε ομάδες φοιτητών και μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από φοιτητή/ομάδα φοιτητών αυτοβούλως ανάλογα με τις τρέχουσες  εκπαιδευτικές ανάγκες του/τους, είτε μετά από ανακοίνωση από την υπηρεσία μας για ανοιχτό προγραμματισμένο σεμινάριο.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Αν είστε καθηγητής, αιτηθείτε ένα κλειστό σεμινάριο: Αίτηση για οργάνωση σεμιναρίων στο μάθημά σας.
Αν είστε ομάδα φοιτητών, αιτηθείτε κλειστό σεμινάριο: Αίτηση για οργάνωση σεμιναρίου σε ομάδα φοιτητών.
Αν επιθυμείτε ατομική συνάντηση, καλέστε μας στα τηλέφωνα της υπηρεσίας ή στείλτε μας email.

Χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων
Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΚΗΔ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) αλλά και σε άλλες διαθέσιμες νησίδες Σχολών ή Τμημάτων, κατόπιν συνεννόησης με το διδακτικό προσωπικό.

Υποστηρικτικό Υλικό Εκπαίδευσης
Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό μάθημα στο elearning.auth.gr με σκοπό να διευκολύνει τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ να εντοπίζουν περιεχόμενο σχετικό με τα θέματα που καλύπτει η εκπαίδευση της βιβλιοθήκης αλλά και επιπλέον υλικό και ασκήσεις που μπορεί να τους φανούν χρήσιμα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για να δείτε το μάθημα επιλέξτε αυτόν τον σύνδεσμο. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

 Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών, λόγω της αναστολής των δια ζώσης σεμιναρίων στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού, παρέχει την δυνατότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση των χρηστών της, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο με τη χρήση εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  που προσφέρει η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΚΗΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών:

τηλ: 2310 994216

Email: ltraining@lib.auth.gr

Λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής – Turnitin

Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή /εργαλείο ανίχνευσης λογοκλοπής που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Αντιπαραβάλλει τα κείμενα των εργασιών και άρθρων με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (όπως άρθρα περιοδικών και βιβλίων), με τις εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή και σε μεταφρασμένο κείμενο. Η χρήση του Turnitin μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τη σελίδα του, είτε μέσω του elearning.auth.gr 

Περισσότερες πληροφορίες:

Διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών (Mendeley)

Τα προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης βιβλιογραφίας μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

Περισσότερες πληροφορίες: