Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Απόφαση και Έκθεση Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2023

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ, κατόπιν ελέγχου το Μάρτιο του 2023 από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, έλαβε Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Απόφαση Πιστοποίησης καθώς και η Έκθεση Πιστοποίησης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης παρατίθενται παρακάτω.


Απόφαση Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράματος Σπουδών 2023

Κατεβάστε το PDF

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://past.auth.gr/website/wp-content/uploads/2023/06/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΠΣ-ΚΟΙΝΩ-ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ-Κ-ΧΡΙΣΤ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΠΘ.pdf


Έκθεση Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2023

Κατεβάστε το PDF

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://past.auth.gr/website/wp-content/uploads/2023/06/FINAL-Accreditation-Report-Social-Theology-and-Christian-Culture-Aristotle-University-of-Thessaloniki.pdf