Έντυπα Γραμματείας

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα της Γραμματείας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.

Έντυπα αιτήσεων για φοιτητές

Έντυπα αιτήσεων για προπτυχιακούς φοιτητές

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση Ορκωμοσίας

Είδος αρχείου: doc28,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση Ορκωμοσίας (pdf)

Είδος αρχείου: pdf236,92 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών

Είδος αρχείου: docx14,04 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών (pdf)

Είδος αρχείου: pdf83,82 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος

Είδος αρχείου: docx2,49 MB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf737,89 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για Διακοπή Φοίτησης

Είδος αρχείου: doc51,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για Διακοπή Φοίτησης (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf522,97 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (με ψηφιακή υπογραφή καθηγητή)

Είδος αρχείου: doc31,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (με ψηφιακή υπογραφή καθηγητή) (Αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf237,39 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (συμβατική-απαιτεί σφραγίδα και υπογραφή Γραμματείας)

Είδος αρχείου: doc32,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπα αιτήσεων για υποψήφιους διδάκτορες

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση για εγγραφή στο γ΄ κύκλο σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Είδος αρχείου: doc51,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για εγγραφή στο γ΄ κύκλο σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf388,47 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής

Είδος αρχείου: doc42,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf530,33 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση ορισμού θέματος διδακτορικής διατριβής

Είδος αρχείου: doc206,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση ορισμού θέματος διδακτορικής διατριβής (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf573,29 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για την υποβολή αντιτύπων διδακτορικής διατριβής

Είδος αρχείου: doc53,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για την υποβολή αντιτύπων διδακτορικής διατριβής (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf450,13 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση για την ενσωμάτωση διορθώσεων μετά την κρίση

Είδος αρχείου: doc217,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση για την ενσωμάτωση διορθώσεων μετά την κρίση (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf588,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος

Είδος αρχείου: docx2,48 MB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος (αρχείο pdf)

Είδος αρχείου: pdf724,94 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπα αιτήσεων για το ΠΜΣ «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ

Είδος αρχείου: doc34,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. (Αφορά Επιτυχόντες)

Είδος αρχείου: doc49,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Είδος αρχείου: doc47,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: doc31,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης

Είδος αρχείου: docx16,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (με ψηφιακή υπογραφή καθηγητή)

Είδος αρχείου: docx32,75 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (συμβατική-απαιτεί σφραγίδα και υπογραφή Γραμματείας)

Είδος αρχείου: docx32,02 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση προτεινόμενου θέματος μεταπτυχιακής εργασίας και συμβούλου καθηγητή

Είδος αρχείου: doc44,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση ενσωμάτωσης διορθώσεων μετά την κρίση

Είδος αρχείου: doc44,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπόδειγμα εξώφυλλου διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: docx219,42 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος

Είδος αρχείου: docx2,49 MB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών

Είδος αρχείου: docx14,76 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπα αιτήσεων για το ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός»

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

1) Αίτηση για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

Είδος αρχείου: doc50,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

2) Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. (Αφορά Επιτυχόντες)

Είδος αρχείου: docx99,46 KB

Κατεβάστε το αρχείο

3) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (με ψηφιακή υπογραφή καθηγητή)

Είδος αρχείου: doc31,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

4) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (συμβατική-απαιτεί σφραγίδα και υπογραφή Γραμματείας)

Είδος αρχείου: doc32,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

5) Δήλωση Προτεινόμενου θέματος διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: doc49,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

6) Αίτηση υποβολής αντιτύπων διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: doc49,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

7) Βεβαίωση για την ενσωμάτωση διορθώσεων μετά την κρίση

Είδος αρχείου: doc217,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

8) Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών

Είδος αρχείου: docx14,76 KB

Κατεβάστε το αρχείο

9) Αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος

Είδος αρχείου: docx2,49 MB

Κατεβάστε το αρχείο