Ηλεκτρονικές Πηγές & Άλλες βιβλιοθήκες

Προτεινόμενες ηλεκτρονικές πηγές

Acta Sanctorum
H βάση αποτελεί την ηλεκτρονική εκδοχή της έντυπης έκδοσης Acta Sanctorum που δημοσιεύθηκε την περίοδο 1643-1840 σε 68 τόμους από τη Société des Bollandistes στις πόλεις Antwerp και Brussels. Αποτελεί μία συλλογή κειμένων σχετικά με τη ζωή των αγίων οργανωμένη ανά ημέρα εορτής του κάθε αγίου. 

AFNOR – Association française de Normalisation
Εθνικός οργανισμός τυποποίησης της Γαλλίας.

Archive of Celtic-Latin Literature (BREPOLiS)
Αποτελεί μία από τις βάσεις πλήρους κειμένου που περιλαμβάνονται στην BREPOLiS Latin Complete. Περιλαμβάνει περισσότερα από 500 Μεσαιωνικά Λατινικά κείμενα της Κέλτικης Ευρώπης τα οποία γράφηκαν κατά την περίοδο 400-1200 μΧ

Άλλες βιβλιοθήκες