Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (ακόμη και αν δεν έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες) τα εξής:

 1. Αίτηση ορκωμοσίας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα “Έντυπα Γραμματείας” (πατήστε εδώ) που θα ζητούν:
  – Πόσα αντίγραφα πτυχίου θέλουν.
  – Αν θέλουν πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση.
  – Αν θέλουν αναλυτική βαθμολογία.
  – Αν θέλουν το πτυχίο τους σε μεμβράνη.
 2. Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, ότι δεν χρωστούν βιβλίο (τηλ. Βιβλιοθήκης 2310996690-2310996691)
 3. Ακαδημαϊκή ταυτότητα και βιβλιάριο σπουδών. (Όσοι έχουν βιβλιάριο σπουδών)
 4. Βιβλιάριο υγείας. (Όσοι έχουν πάρει)
 5. Βεβαίωση διαγραφής από τη φοιτητική εστία. (Όσοι μένουν στη φοιτητική εστία)

Το Τμήμα χορηγεί δύο πιστοποιητικά δωρεάν, δηλαδή ένα αντίγραφο πτυχίου και μία αναλυτική βαθμολογία.

Όσοι θέλουν επιπλέον αντίγραφα θα πρέπει να πληρώσουν στην Τράπεζα Πειραιώς παράβολο 6 ΕΥΡΩ για το καθένα.
Όσοι θέλουν επιπλέον αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να πληρώσουν στην Τράπεζα Πειραιώς παράβολο 6 ΕΥΡΩ για την καθεμία.
Επίσης όσοι θέλουν το πτυχίο τους σε μεμβράνη θα πληρώσουν παράβολο 32 ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του Α.Π.Θ.

Αριθμός λογαριασμού Α.Π.Θ.: 5272-041780-361.
Την απόδειξη θα την αποστείλουν στη γραμματεία.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δώσουν διαβεβαίωση θα πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους προς τη Γραμματεία.

Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία (ώρες κοινού 12:00-13:30) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στη γραμματεία του Τμήματος, στη Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού,
Θεολογική Σχολή, 2ος όροφος, γραφείο 212
ΤΚ 54124