Έντυπα αιτήσεων για το ΠΜΣ «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ

Είδος αρχείου: doc34,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. (Αφορά Επιτυχόντες)

Είδος αρχείου: doc49,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Είδος αρχείου: doc47,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: doc31,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης

Είδος αρχείου: docx16,50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (με ψηφιακή υπογραφή καθηγητή)

Είδος αρχείου: docx32,75 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (συμβατική-απαιτεί σφραγίδα και υπογραφή Γραμματείας)

Είδος αρχείου: docx32,02 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση προτεινόμενου θέματος μεταπτυχιακής εργασίας και συμβούλου καθηγητή

Είδος αρχείου: doc44,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Βεβαίωση ενσωμάτωσης διορθώσεων μετά την κρίση

Είδος αρχείου: doc44,00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπόδειγμα εξώφυλλου διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: docx219,42 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος

Είδος αρχείου: docx2,49 MB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών

Είδος αρχείου: docx14,76 KB

Κατεβάστε το αρχείο