Πασχαλίδης Συμεών

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Πατρολογία - Αγιολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Θεολογική γραμματεία από την εποχή του πρώιμου Χριστιανισμού ως την Τουρκοκρατία
 • Bυζαντινή και Mεταβυζαντινή Aγιολογία
 • Έκδοση θεολογικών, αγιολογικών και υμνογραφικών κειμένων
 • Iστορία και παραδόσεις του Mοναχισμού στο Άγιον Όρος και τη Mακεδονία
 • Αγιολογικές παραδόσεις και Mοναχισμός στη Θεσσαλονίκη
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 896/15-7-2014, τ. Γ΄

Τηλέφωνο +302310996964
E-mail spaschal@past.auth.gr
Γραφείο 308 (3oς όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ιστοσελίδα https://auth.academia.edu/SymeonPaschalidis
Ώρες συνεργασίας Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη 10.00 -11.00 // Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 10.00 - 11.00
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 3,34 MB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:


ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • (συν. Δημ. Κακλαμάνος), Κατάλογος τῶν Ἁγιολογικῶν Χειρογράφων τῶν Βιβλιοθηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τ. Α´: Ἱερά Μονή Παντοκράτορος [Κατάλογοι Ελληνικών Χειρογράφων Αγίου Όρους 3], Θεσσαλονίκη 2021.
 • Ἐν Ἁγίοις. Εἰδικά θέματα Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς Ἁγιολογίας, τ. Α´, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2020.
 • (ἐπιμ. – εἰσαγ. συν. Alexis Torrance), Personhood in the Byzantine Christian Tradition. Early, Medieval, and Modern Perspectives, Νew York 2018.
 • (συν. Ἀπ. Κραλίδης), Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Ἰσλάμ. Ένας διάλογος μεταξύ ἀντιπαράθεσης καί σύγκλισης, ἐκδ. Ἀλτιντζῆς, Θεσσαλονίκη 2017.
 • Κολλυβάδες καί Νεομάρτυρες: Ἁγιότητα καί Θεολογία τοῦ μαρτυρίου, ἐκδ. Ἀλτιντζῆς, Θεσσαλονίκη 2017.
 • Οἱ Ἅγιοι τῆς Θεσσαλονίκης. Ἱστορία – Γραμματεία – Κείμενα, ἐκδ. Ἀλτιντζῆς, Θεσσαλονίκη 2013.
 • (ἐπιμ.), Τῶν ἐν Ἄθω Ἁγίων ὁ χορός. Ἁγιορειτικόν Πανάγιον, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Εὐγενίου Βουλγάρεως Ἔργα. Θεολογικά – Ἱστορικά – Μεταφράσεις, [Ἀθωνικά Ἀνά­λε­κτα 6], Ἁγιορετική Ἑστία, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Νεομαρτυρολογικά Σύμμεικτα Α´: Ἡ αὐτόγραφη Nεομαρτυρολογική Συλ­λο­γή τοῦ μοναχοῦ Kαισαρίου Δαπόντε (1713-1784), Θεσσαλονίκη 2012.
 • Προσκυνητάριον Ἱερᾶς Mονῆς Ξενοφῶντος, Ἅγιον Ὄρος 2012 [= Симеон Пасхалидис, Спутник паломника по монастырю Ксенофонт, АДЕФ-Украина 2014].
 • Tό Ὑμναγιολογικό Ἔργο τῶν Kολλυβάδων. Συμβολή στή μελέτη τῆς ἁγιο­λο­γικῆς γραμ­μα­τείας κατά τήν περίοδο τῆς Tουρκοκρατίας, Θεσσα­λο­νίκη 2007.
 • Ἡ Γραμματεία τῶν Δημητρίων B΄: Mαρτύρια, Συλλογές Θαυμάτων καί Ἐγκώμια στόν Ἅ­γιο Δημήτριο. Πρωτοβυζαντινή – Mεσοβυζαντινή Περίοδος, [Kέντρον Ἁγιολο­γικῶν Mε­λε­τῶν 1], Θεσσαλονίκη 2005.
 • Nικήτας Δαβίδ Παφλαγών· τό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Συμβολή στή με­λέτη τῆς προ­σω­πο­γραφίας καί τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας τῆς προ­με­ταφραστικῆς πε­ριόδου, [Kέντρο Bυ­ζαν­τινῶν Ἐρευνῶν – Bυζαντινά Kείμε­να καί Mελέται 28], Θεσσαλονίκη 1999.
 • Tά Mοναστήρια τῆς Mακε­δο­νίας, τ. A΄ Ἀνατολική Mακε­δονία, [KBE – Ποι­κίλα 6], Θεσσαλονίκη 1996
 • Ὁ Bίος τῆς ὁσιομυροβλύτιδος Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Διήγη­ση περ τῆς με­τα­θέ­σεως τοῦ τιμίου λειψάνου τῆς ὁσίας Θεοδώρας (Eἰσαγωγή – κριτικό κείμενο – μετάφραση – σχό­λια), [Kέντρον Ἁγιολογικῶν Mε­λε­τῶν 1], Θεσσαλονίκη 1991.

ΑΡΘΡΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • «Η πνευματική ζωή στο Άγιο Όρος κατά τους χρόνους πριν την Επανάσταση του 1821. Η μαρτυρία των νεομαρτυρολογικών κειμένων», Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Η Εθνική Παλιγγενεσία στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος. Επετειακός τόμος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), Θεσσαλονίκη 2022, σ. 175-184
 • «Ἱερομάρτυρες, ὁσιομάρτυρες καί ἐθνομάρτυρες πρίν καί κατά τή Μικρασιατική Καταστροφή σέ ἐκκλησιαστικά περιοδικά καί ἄλλες πηγές τῆς ἐποχῆς», Πνευματική Διακονία (περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου) τχ. 37 (2022) [Ἀφιέρωμα: Μικρά Ἀσία-Ἑλληνισμός. Οἱ πληγές τοῦ ξεριζωμοῦ] 22-36.
 • «Μια πατριαρχική Έκθεση του 1874 για δυο χριστιανικές επιγραφές της Κωνσταντινούπολης και η παράδοση για τον Στάχυ, πρώτο επίσκοπο του Βυζαντίου»,  Αρχονταρίκι. Αφιέρωμα στον Ευθύμιο Ν. Τσιγαρίδα, ΥΠΠΟΑ, Αθήνα 2021, σ. 459-472.
 • «Παύλου συμμῦσται τοῦ ἡγιασμένου. Πτυχές τῆς χριστιανικῆς θεολογίας γιά τόν ἐσχατογενῆ Ἀπόστολο», Ἁγία Γραφή καί Πολιτισμός. Τιμητικός τόμος στόν Καθηγητή Χρῆστο Κ. Οἰκονόμου, τ. Α´, Θεσσαλονίκη-Λευκωσία 2020, σ. 581-599.
 • «Τό Καθολικό ὡς κέντρο Λατρείας καί ζωῆς τῆς Ἁγιορειτικῆς Μονῆς», Τό Νέο Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος. Ἐπετειακή ἔκδοση 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεώς του (1819-2019), Ἅγιον Όρος 2019, σ. 137-160.
 • «Saints et animaux, anticipation du royaume dans la littérature byzantine», La restauration de la création : quelle place pour les animaux? : Actes du colloque de l’ERCAM tenu a Strasbourg du 12 au 14 mars 2015, Leiden – Boston 2018, σ. 213-230.
 • «Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης ὡς ἐκδότης πατερικῶν κειμένων», Χ. Καρανάσιος (ἐπιμ.), Εὐγένιος Βούλγαρης. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. 300 χρόνια από τη γέννησή του (1716-2016), ΚΕΜΝΕ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Ι. Μεγ. Μονή Βατοπαιδίου, Ἀθήνα 2018, σ. 613-635.
 • «Το πρόσωπο στη θεολογία του Μητροπολίτη Κάλλιστου Ware», Η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στη Δύση. Σύναξις Ευχαριστίας προς τιμήν του Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστου Ware, Βόλος 2018, σ. 77-85.
 • «Η Συλλογή της Φιλοκαλίας και το Αγιορειτικό περιβάλλον της», Κληρονομιά 39 (2016-2017) 63-91.
 • «O πρωτόλειος Λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη και το ιστορικογραμματολογικό του πλαίσιο», Ι. Μεγ. Μονή Βατοπαιδίου, Mωυσέως Ωδή. Αφιερωματικός Τόμος προς τιμήν του μακαριστού Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου, Άγιον Όρος 2017, σ. 679-692.
 • «L’histoire d’une collection ascetique: La Philocalie, sa tradition manuscrite et les circonstances de sa édition», Α. Rigo (ἐκδ.), Da Teognosto alla Filocalia (XIII-XVIII sec.) Testi e autori, Edizioni di Pagina, Bari 2016, σ. 199-228.
 • «Concilium Constantinopolitanum 1484», Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, τ. IV/1 – The Great Councils of the Orthodox Churches. Decisions and Synodika, ἐκδ. Brepols, Turnhout 2016, σ. 219-228.
 • «Concilium Constantinopolitanum 1642», Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, τ. IV/1 – The Great Councils of the Orthodox Churches. Decisions and Synodika, ἐκδ. Brepols, Turnhout 2016, σ. 255-263.
 • «Un mode de relation entre Rome et Constantinople : La vénération commune des saints», Revue des sciences religieuses 89 no 4 (2015) 461-479.
 • «Conflitto e riconciliazione: I padri del deserto», L. d’Ayala Valva – L. Cremaschi – A. Mainardi (επιμ.), Beati i pacifici. Atti del XXII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa (Bose, 3-6 settembre 2014),Edizioni Qiqajon, Bose 2015,
  σ. 187-202.
 • «Ἡ ἀντιστροφή μιᾶς σχέσης. Ρωσικές Ἁγιολογικές Παραδόσεις στήν ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία (16ος-19ος αἰ.)», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Kύριλλος καί Mεθόδιος: Τό Bυζάντιο καί ὁ Kόσμος τῶν Σλάβων (28-30 Nοεμβρίου 2013), Θεσσαλονίκη 2015, σ. 519-539.
 • «Οἱ παραδόσεις τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας γιά τόν ἀπόστολο Βαρνάβα καί ἡ δια­μόρ­φωση τῆς ἁγιολογικῆς εἰκόνας του στό Βυζάντιο», Κυπριακή Ἁγιολογία. Πρακτικά Α´ Διεθνοῦς Συνεδρίου (Παραλίμνι, 9-12 Φεβρουαρίου 2012), Ἁγία Νάπα – Πα­ρα­λί­μνι 2015, σ. 371-386.
 • «La perfezione spirituale “nel mondo” secondo la tradizione patristica e monastica antica», L. d’Ayala Valva – L. Cremaschi – A. Mainardi (επιμ.), Le età della vita spirituale. Atti del XXI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
  (Bose, 4-7 settembre 2013), Edizioni Qiqajon, Bose 2014, σ. 169-186.
 • (συν. Δημ. Στρα­τη­γό­που­λος) «Ἕνας νέος αὐτόγραφος κώδικας τοῦ ἁγίου Mακαρίου Kορίνθου τοῦ Nοταρᾶ μέ ἀσκη­τι­κο-αγιολογικές συλλογές», Kληρονομία 37 (2013) 297-318.
 • «Ἡ διόρθωση τῶν Μηναίων ἀπό τόν Καισάριο Δαπόντε καί ἡ πατριαρχική ἔκδοσή τους τό 1843», Γη­θό­συ­νον Σέ­βα­σμα. Ἀντί­δω­ρον τιμῆς καί μνή­μης εἰς τόν μα­κα­­ριστόν κα­θη­γητήν τῆς Λει­τουρ­γι­κῆς Ἰωάννην Φουν­τού­λην, τ. Β´, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 1495-1531.
 • «Τρόποι ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Ρώμης διά τῆς κοινῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων», Οἰακοστρόφιον. Τόμος Σε­βα­σμιωτάτου Μητρο­πο­λίτου Σύρου-Τήνου κ. Δωροθέου Β´, Ἀθήνα 2013, σ. 447-458.
 • «The Hagiography of the Eleventh and Twelfth Centu­ries», St. Efthymiadis (ed.), Τhe Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, τ. I: Periods and places, Farnham 2011, σ. 143-171.
 • «Τό ἀνέκδοτο βυζαντινό Συναξάριο τῆς ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ­σα­λονίκῃ (Nov.Auct.BHG 1741e) καί ἡ πηγή του», Σκεῦος εἰς Τιμήν. Ἀφιερωματικὸς τόμος ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας καὶ 20ετίας ἀπὸ τῆςἐνθρο­νί­σεως τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Μιχαὴλ Μιχαήλ, Ἀθῆναι 2011, σ. 669-680.
 • «Θεολογικά ζητήματα καί μοναστική πνευματικότητα στό Ἅγιον Ὄρος κατά τό 15ο καί 16ο αἰώνα» [Theological Questions and Monastic Spiritua­li­ty on Mount Athos during the 15th and 16th centuries], Τό Ἅγιον Ὄρος στόν 15ο καί 16ο αἰώνα. Πνευματικός
  Βίος –  Ἱστορία – Τέχνη  / Mount Athos in the 15th and 16th cen­tu­ries. Spi­ri­tual Life – History – Art, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2011, σ.  87-90/91-98
 • «Ὁ τρόπος ἐργασίας τοῦ ὁσίου Νικοδήμου κατά τή συγγραφή τοῦ Συνα­ξα­ρι­στοῦ καί οἱ πηγές του», Πρακτικά Β´ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου “Ἅγιος Νι­κό­δημος ὁ Ἁγιορεί­της – 200 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του”, Πεντάλοφος Παιονίας 2011, σ. 255-289.
 • «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Νεομάρτυρες», Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι. Τόμος Χαριστήριος Εἰκοσαετηρικὸς εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἔκδ. Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 697-722.
 • «Διερεύνηση τῶν κριτηρίων ἁγιότητας τοῦ ὁσίου Νεοφύτου στὸ πλαίσιο τῆς ἁγιο­λογίας τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου», Πρακτικά Α´ Διεθνοῦς Συ­νε­δρίου ‘‘Ἅγιος Νε­ό­φυτος ὁ Ἔγκλειστος. Ἱστορία-Θεολογία-Πολιτισμός’’,  [Ἐγκλει­στριώ­τικα Ἀνά­λε­κτα 1], Πάφος 2010, σ. 681-709.
 • «Κέντρα τοῦ Μοναχισμοῦ στόν ἑλλαδικό χῶρο κατά τήν περίοδο τῆς Τουρ­­κο­κρατίας»,
  Ἱστορία τῆς Ὀρ­θο­­δοξίας, τ. 6: Ὀρθοδόξων Βίος καί Πολιτισμός (15ος-19ος αἰ.), ἐκδ. ROAD, Ἀθήνα 2010, σ. 372-401.
 • «Οἱ Ἅγιοι καί ἡ τιμή τους», Ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας, τ. 3: Χριστιανική Γραμματεία, Τέχνη, Λατρεία στήν πρώτη χιλιετία, ἐκδ. ROAD, Ἀθήνα 2010, σ. 416-435.
 • «Ἀνέκδοτο Μαρ­τύ­ριο τοῦ νεομάρτυρος Ἀθα­να­σίου τοῦ Λημνίου († 1846)», ΕΕΘΣΠΘ [Τμ. Ποι­μαν­τικῆς καί Κοι­νωνικῆς Θεολογίας] ν.σ. 14 (2009) 73-84.
 • «Tό ἀνώνυμο Ἐγκώμιο στόν ὅσιο Φώτιο τό Θεσσαλό (BHG 1545). Ἕνα ἀκόμη ἔργο τοῦ Eὐσταθίου Θεσσαλονίκης;», Bυζαντινά  28 (2008) 529-547.
 • «Ὁ ἰδεώδης Aὐτοκράτορας. Ὁ Mέγας Kωνσταντίνος στή μεσο­βυ­ζαντινή ἁγιολογι­κή γραμ­­ματεία καί πολιτική ἰδεολογία», Niš i Biza­ntija/Niš & Byzantium. Sym­po­sium
  V (Niš, 3­-5 June 2006), [Zbornik Radova V], Niš 2007, σ. 39-50.
 • «Oἱ Ἑορτές τῶν Ἁγίων», Πρακτικά H΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στε­λε­χῶν Ἱερῶν Mητροπόλεων: Tό Xριστιανικόν Ἑορτο­λό­γιον (Bόλος, 18-20 Σεπτεμ­βρί­ου 2006), [Σειρά Ποιμαντική Bιβλιο­θήκη 15], Ἀθῆναι 2007, σ. 365-397.
 • (συν. Χρ. Ἀραμπατζῆς) «Ἄγνωστο Προοίμιο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου στό Θεολογικόν τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως», ΕΕΘΣΠΘ [Τμ. Ποι­μαν­τικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας] ν.σ. 12 (2007) 15-36.
 • «Ἅγιος Δημήτριος, ὁ Ἀθλοφόρος τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Oἰκουμένης», Ὁ Ἅ­γιος Δημήτριος στήν Tέχνη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἁγιορειτική Ἑστία, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 19-28.
 • «From Hagiography to Histo­rio­graphy. The case of the Vita Igna­tii (BHG 817) by Nice­tas David the Paphlagonian», P. Odorico – P. Agapitos (dir.), Les Vies des Saints à By­zan­ce. Genre Littéraire ou Biographie Historique? Actes du IIe colloque interna­tional philo­logique «EPMHNEIA» (Παρίσι, 6-8 Ἰουνίου 2002), Paris 2004, σ. 161-173.
 • «Ὁ ἀνέκδοτος Λόγος τοῦ Nικήτα Στηθάτου Kατά ἁγιοκατηγόρων καί ἡ ἀμφι­σβή­τηση τῆς ἁγιότητας στό Bυζάντιο κατά τόν 11ο αἰώνα», Ἐ. Kουν­τούρα-Γαλάκη (ἐπιμ.), Oἱ Ἥ­ρωες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Oἱ Nέ­οι Ἅ­γιοι, 8ος-16ος αἰώνας, [EIE/IBE Διε­θνῆ Συμπόσια 15], Ἀθήνα 2004, σ. 493-518.
 • «Tά ἁγιολογικά καί ὑμνογραφικά κείμενα γιά τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο Πύδ­νης. Διερεύ­νη­ση τῶν σχετικῶν προβλημάτων», Ἑστία Πιερίδων Mου­σῶν – Ἑται­ρεία Πιερικῶν Mε­­λε­τῶν, Ἡ Πιερία στά Bυζαντινά καί Nεό­τε­ρα Xρόνια: 2ο Ἐπιστημονικό Συνέδριο. Πρα­κτικά, Kατερίνη 2002, σ. 279-295.
 • (συν. Θ. Ἀντωνοπούλου) «Ἕνα ἀνέκδοτο κείμενο τῆς μεσοβυζαντινῆς Ἁγιο­λο­γίας: Ὁ Bίος τοῦ Xρυσοστόμου τοῦ Nικήτα Παφλαγόνος», Λόγια καί Δη­μώ­δης Γραμ­μα­τεία τοῦ ἑλληνικοῦ Mεσαίωνα. Ἀφιέρωμα στόν Eὔδο­ξο Θ. Tσολάκη. Πρακτικά Θ΄ Ἐπιστημονικῆς Συνάντησης (11-13 Mαΐ­ου 2000), Θεσσαλονίκη 2002, σ. 111-122.
 • «Ὑμνοαγιολογικά στόν ἅγιο Kοσμᾶ τόν Aἰτωλό», EEΘΣΠΘ. [Tμ. Ποι­μαντικῆς καί Kοι­νωνικῆς Θεολογίας] ν.σ. 7 (2001) 147-167.
 • «Ἄγνωστο Ἐγκώμιο τοῦ Nικήτα Pήτορος στόν προφήτη ᾽Hσαΐα “ἐν ᾧ καὶ περὶ τῶν Σε­ρα­φίμ”», EEΘΣΠΘ [Tμῆμα Ποιμαντικῆς καί Kοινω­νικῆς Θεολο­γίας] ν.σ. 5 (1998) 249-274.
 • «Mία “χαμένη” βυζαντινή εἰκόνα ἀπό τίς Σέρρες· ἐντοπισμός τῆς ἀνά­γλυ­φης εἰ­κό­­νας τῆς Θεο­τόκου Πονολυτρίας», Bυζαντινά 18 [Ἀφιέρωμα στή μνήμη τοῦ κα­θη­γητῆ Πα­ναγιώτη K. Xρήστου] (1995-1996) 365-380.
 • «Ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἁγιότητα τοῦ M. Φωτίου καί ἡ ἔν­ταξή του στό ἑορ­το­λόγιο. Kαταγραφή καί ἀνάλυση τῶν φιλοφωτιανῶν καί ἀντιφωτιανῶν πη­γῶν», Mνή­μη ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Mεγάλου Φωτίου ἀρχι­επι­σκό­πων Kων­σταν­τινουπό­λε­ως. Πρακτικά Ἐπιστημονικοῦ Συμ­πο­σίου (14-17 Ὀκτωβρίου 1993), Θεσσα­λονίκη 1994, σ. 367-397.
 • «Ἕνας ὁμολογητής τῆς δεύτερης Eἰκονομαχίας: ὁ ἀρχιεπίσκοπος Θεσ­σα­­λο­νί­κης Ἀντώνιος († 844)», Bυζαντινά 17 (1994) 189-216.
Μαθήματα

Σε εκπαιδευτική άδεια

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος