Χαραλαμπίδης Στυλιανός

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Οικουμενική Κίνηση. Διορθόδοξες Σχέσεις

Τίτλοι σπουδών
 • Πτυχίο Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Θεολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Ιστορία της Οικουμενικής Κίνησης.
 • Οργάνωση, δομή και λειτουργία Διαχριστιανικών Οργανισμών.
 • Διμερείς Θεολογικοί Διάλογοι.
 • Διορθόδοξες Σχέσεις.
 • Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
 • Συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις.
 • Διορθόδοξη και Διαχριστιανική συνεργασία στο χώρο της διασποράς.
 • Γεωπολιτική της Ορθοδοξίας
Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΦΕΚ 1003/27.4.2022, τ. Γ΄

Τηλέφωνο +30 2310 996672
E-mail charalas@past.auth.gr
Γραφείο 352 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ώρες συνεργασίας Μετά το πέρας των παραδόσεων και κάθε Τετάρτη 11:00–13:00
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 249,80 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

MONOΓΡΑΦΙΕΣ

 • Oἱ Ἱεράρχες τῆς Ἑκατονταετίας (1922–2022) /Τhe Hierarchs of the Past Century, ἐκδ. Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, Νέα Ὑόρκη 2022.
 • Η ορθόδοξη Διασπορά (Πρόβληματα και προοπτικές υπό το φως των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας), Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2021.
 • Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν στή νέα Εὐρώπη, εκδ. Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, Κωνσταντινούπολις 2019.

ΑΡΘΡΑ

 • “The Notion of Otherness and the Meaning of the Stranger in the Orthodox Tradition: Some Thoughts on Sirach 44:8-9”, S. Asfaw (ed.), I Belong (Biblical Reflections on Statelessness), vol. 2, W.C.C. Publications, Geneva 2022, pp. 73-78.
 • “Ἕνας ἄγνωστος θεολογικός διάλογος στόν ἑλλαδικό χῶρο (Ἡ περίπτωση τῶν Χρυσόστομου Παπαδόπουλου καί Γεωργίου Χαλαβαζή)”, Θεολογία 92(2021), 2, σσ. 105–133.
 • “Το ζήτημα της κωδικοποίησης των ιερών κανόνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας”, Κόσμος/Cosmos (Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό Ορθοδόξου Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ.)  6(2019), σσ. 223–237  [http://ejournals.lib.auth.gr/kosmos/article/view/8238/7996].
 • “Οἱ ἐργασίες τῆς 54ης Συνάντησης τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπί Διεθνῶν Θεμάτων (Commission of the Churches on International Affairs) τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Addis Ababa, 27/2–1/3/2017)”, Θεολογία 89(2018), 2, σσ. 191–214.
 • “Τό περί Διασπορᾶς κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 2016) ὡς πρόταση ὑπέρβασης τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ”, Κληρονομία 39(2016–2017), σσ. 313–324 [= Πρακτικά Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Τό πρόβλημα τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: Ἀπό τό Βουλγαρικό Σχίσμα μέχρι σήμερα», ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2021, σσ. 345–361].
 • “Πρός ἕναν διάλογο τῶν θρησκειῶν. Ἡ μαρτυρία τῆς πατερικῆς παράδοσης (Εἰσαγωγικό σχεδίασμα)”, Θεολογία 84(2013), 2, σσ. 133–151 [= Π. Βασιλειάδη (επιμ.), Ορθόδοξη προσέγγιση για μια θεολογία των θρησκειών (Πρακτικά Διεθνούς Διαθρησκειακού Συμποσίου), εκδ. C.E.M.E.S., Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 136–154].
 • “«Δεῦτε διαλεχθῶμεν…» (Ησ. 1, 18). Πτυχές τῆς σχέσης γυναίκας–Ἐκκλησίας”, Γρηγόριος Παλαμάς 88(2005), σσ. 105–130.
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος