Δάφνη Ευαγγελία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Παλαιά Διαθήκη-Μετάφραση των Εβδομήκοντα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Πεντάτευχος, Ψαλμοί, Προφητική και Σοφιολογική Γραμματεία
 • Ιστορία, Ανθρωπολογία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης κατά το Μασωριτικό και την Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο ́)
 • Ερμηνευτική της Παλαιάς Διαθήκης με έμφαση στη συνάντηση εβραϊκής και ελληνικής γλώσσας και σκέψεως κατά την Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης ΦΕΚ Γ 1069/25-9-2018

Τηλέφωνο +30 2310 996963
E-mail edafni@past.auth.gr
Γραφείο 015
Ώρες συνεργασίας Κατόπιν συνεννοήσεως
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 1,78 MB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

 • מנפש ועד בשר (Jes 10,18), Vetus Testamentum 49 (1999) 301-314.
 • רוח שקר und die falsche Prophetie in I Kön 22, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 112 (2000) 365-385.
 • אשה כי מאיש – γυνή ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς  (Gen 2,23). Zur Anthropologie von Genesis 1-11, A. Wenin (εκδ.), Studies in the Book of Genesis. Literature, Redaction and History. Papers presented at the 48th Colloquium Biblicum Lovaniense (28., 29. and 30. July 1999). Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanesium 155. Leuven 2001, 569-584.
 • Σάρξ μου ἐξ αὐτῶν  (LXX-Hos ix 12). Zur Theologie der Sprache der Septuaginta, Vetus Testamentum 51 (2001) 336-353.
 • Theologie der Sprache der Septuaginta. Theologische Zeitschrift 58 (2002) 315-328.
 • Οἱ οὐκ ὄντες θεοί  in der Septuaginta des Jeremiabuches und in der Epistel Jeremias. Ein Beitrag zur Erforschung des Werdegangs des sogenanten alexandrinischen Kanons. J.-M. Auwers/H.J. de Jonge (εκδ.), The Biblical Canons, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 163, Leuven 2003, 235-245.
 • Theologie der Sprache der Septuaginta im Horizont des Altgriechischen Schrifttums und Denkens, Journal for Semitics 18.2 (2009) 434-457.
 • Griechisches Spracherbe im hermeneutischen Horizont der Septuaginta: Ein Diamant inmitten meines Volkes Israel (LXX-Am 7,7f.), Journal for Semitics 18.2 (2009) 500-550.
 • Konstantinos Oikonomos ex Oikonomon als Septuaginta-Interpret, A. Lemaire (εκδ.), Congress Volume Ljubljana 2007, Vetus Testamentum Supplementum 133, Leiden/Boston 2010, 263-292.
 • Genesis, Plato und Euripides. Drei Studien zum Austausch von Griechischem und Hebräischem Sprach- und Gedankengut in der Klassik und im Hellenismus, Biblisch-Theologische Studien 108, Neukirchen-Vluyn 2010.
 • Jerusalem als Metropole in der Septuaginta des Zwölfprophetenbuches, A. Schart/J. Krispens (εκδ.), Die Stadt im Zwölfprophetenbuch, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 428, Berlin/Boston 2012, 421-449.
 • Ἡ Ἀποκάλυψις Ἡσαΐου κατὰ τὴν Μετάφρασιν τῶν Ο΄, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Gottesschau – Gotteserkenntnis. Studien zur Theologie der Septuaginta 1, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 387, Tübingen 2017.
 • Ἀγνωσία καὶ Γνῶσις Θεοῦ. Συμβολὴ εἰς τὴν ἔρευναν τῆς γλώσσης καὶ τῆς θεολογίας τῆς Σοφίας Σολομῶντος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ β΄θεολογικοῦ παραρτήματος (ΣοφΣολ. 13-15), Παλαιά Διαθήκη – Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα / Vetus Testamentum – Septuaginta 1, Θεσσαλονίκη 2018.
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος