Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των Δογμάτων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Αρχέγονος χριστιανισμός
  • Διατύπωση και ερμηνεία των χριστιανικών δογμάτων
  • Η αίρεση του Αρειανισμού και λοιπές αρχαίες αιρέσεις
  • Το προπατορικό αμάρτημα
  • Η συνοδική πράξη στην αρχαία Εκκλησία (Α´-Δ´ Οικουμενικές Σύνοδοι)
  • Διαχριστιανικές Σχέσεις
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης ΦΕΚ 199/17-08-2005
Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης ΦΕΚ τ. Γ῾, αρ. 1/05-01-2009

Τηλέφωνο +30 2310 996673
Τηλέφωνο 6976790932 και 0033676147751
E-mail filiotis@past.auth.gr
Γραφείο 328 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ώρες συνεργασίας Πριν και μετά τις ώρες των μαθημάτων. Πέμπτη 10.30-12.00. Επικοινωνία μέσω e-mail
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 142,56 KB

Άνοιξε το PDF

FILIOTIS-CV-FEVR2023 GR

pdf - 254,13 KB

Άνοιξε το PDF

FILIOTIS CV ENGL

pdf - 357,09 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ Μ. Ἀθανασίου, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 256.

Τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας στά ἔργα τοῦ ἁγ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας πρό τῆς Νεστοριανικῆς διαμάχης. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 350.

La création et la chute de l’homme dans la penséé de Cyrille d’Alexandrie selon ses oeuvres d’avant la querelle Nestorienne. Διδακτρική διατριβή, Strasbourg 2003, σσ. 400.

Ἐκκλησιαστική Συνέχεια καί παρόν, Θεσσαλονίκη 2013.

Ὁ ἅγ. Ἱλάριος Πικταβίου ἔναντι τοῦ ἀρειανισμοῦ, μἐ βάση τή δράση του καί τό ἔργο Περί Τριάδος (De Trinitate), Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 377.

ΑΡΘΡΑ

• «Saint Irénée dans la théologie helllénophone», in Irénée de Lyon, Théologien de l’Unité, éd. par Guillaume Bady et Marie Chaieb (Théologie Historique 132), Beauchesne, Paris 2023.

• «Ἐκκλησιαστικές σύνοδοι στην Ἀνατολή ἀπό το 325 μέχρι το 335. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταξύ ὀρθοδοξίας καί ἀρειανισμοῦ», στό  Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος καί ἡ ἐποχή του. 1700 χρόνια ἀπό τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (Constantine the Great and his Age. 1700th Anniversary of the Edict of Milan) , ἐπιμ. K. Χρήστου, Π. Κατσώνη, Κ. Μποζίνης, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2022, σσ. 238-253.

«Η ερμηνεία του χωρίου Ρωμ. 5, 12-14 στη διαμόρφωση του πολιτισμού της Δυτικής Ευρώπης (13ος -18ος αι.) κατά τον Γάλλο ακαδημαϊκο Jean Delumeau», στο Μητροπολίτης Δαμασκηνός Παπανδρέου (1936-2011). Αφιερωματικός – Πολυσελλεκτικός Τόμος, εκδ. Δήμος Θέρμου, Θέρμο 2021, σσ. 27-46.

• «L’Eglise orthodoxe devant le défi de la crise écologique. De la théorie à la praxis: quelques initiatives du Patriarcat Oecuménique sur les questions écologiques», in Ecologie integrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, éd. par Marc Feix et Frédéric Trautmann, ERCAL Publications, Strasbourg, 2021.

• «Le mystère de la Vierge Marie dans la controverse entre Cyrille et Nestorius: Approches orthodoxes», in Beata Virgo Maria. Etudes sur la doctrine et le culte mariaux dans l’Eglise ancienne et médiévale, éd. par Christophe Guignard et Lucie Legat (Théologie Historique), Beauchesne, Paris 2020, pp. 133-158.

«Mixted (Inter-confessional) or Ecumenical Marriages: A challenge for the Orthodoxe Church», in One in Christ. Ecumenical Review 53 (2019), pp. 256-270.

«La théologie orthodoxe grecque entre retour aux pères et appel de la modernité», in Revue des Sciences Religieuses 89, 4 (2016), pp. 424-442.

«L’Eglise Orthodoxe en. Diaspora: un Paradigme en France du Dialogue Oecuménique (Le Comité Mixte Catholique-Orthodoxe) et un Défi Pastoral (Les Mariages Mixtes)», in Facultea de Theologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei. Simpozion International. Misiune, Spiritualitate, Cultura, ed. Florea Stefan, Targoviste-Valahia 2015, σσ. 175-195.

• «Ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου», ἐν Πρακτικά Συνεδρίου Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας Πατήρ καί Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἁγία Νάπα – Παραλίμνι 2012, σσ. 483 – 493.

• «Connaissance de Dieu et Incompéhensibilité Divine», ἐν Τόμος Χαριστήριος Εἰκοσαετηρικός εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 945 – 964.

«L’Eglise Orthodoxe et le Pluralisme Religieux», in Messager Orthodoxe. Revue de la Pénsée Orthodoxe, Volume 153 (2012), σσ. 65-74.

• «Χριστολογικές προϋποθέσεις τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου», ἐν ΕΕΘΣΠΘ [Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Ν. Σ] 11 (2006), σσ. 59 – 68.

• «Τό Σύμβολο τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων», ἐν Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Ν. Σ. 10 (2005), σσ. 131 – 139.

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος