Παπαδημητρίου Κυριακούλα

Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική

Τίτλοι σπουδών
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ με εξειδίκευση στη Γλώσσα της Καινής Διαθήκης
 • MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ EΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις βιβλικές και πατερικές σπουδές
 • ΠΤΥΧΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Γλώσσα της Καινής Διαθήκης, Γλώσσα των Εβδομήκοντα, Κοινή Ελληνιστική γλώσσα
 • Βιβλική Ερμηνευτική, Ερμηνευτική, Θεωρίες της ερμηνείας
 • Πατερική Ερμηνευτική
 • Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης
 • Βίβλος και Πολιτισμός
 • Σημειωτική και Βίβλος
 • Γλώσσα και πολιτισμός
Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΦΕΚ 968/31-8-2018, τ. Γ΄

Τηλέφωνο +30 2310 996679
E-mail kyp@past.auth.gr
Γραφείο 204 (2ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ιστοσελίδα https://auth.academia.edu/KyriakoulaPapademetriou
Ώρες συνεργασίας Πέμπτη 12.00-14.00
Συνημμένα αρχεία

Σύντομο Βιογραφικό Κ. Παπαδημητρίου

pdf - 94,09 KB

Άνοιξε το PDF

Αναλυτικό Βιογραφικό Κ. Παπαδημητρίου

pdf - 338,46 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

 • Ἀριστεία στήν πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολή τοῦ ἀπ. Παύλου, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη, 2022.
 • “ἀρετή,” Entry in the Historical and Theological Lexicon of the Septuagint (HTLS), v. I (Alpha to Gamma), WUNT,  Tübingen: Mohr Siebeck, 2020, 1131-1142.
 • “Αναλύοντας σημειωτικά την Αποστολική Σύνοδο κατά τις πληροφορίες της Καινής Διαθήκης. Αναφορές και σχέσεις με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο”, Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα, Θεσσαλονίκη: Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.,  2020, 662-670.
 • “On the Use of the Conjunction Ἵνα in Hellenistic Koine and in the Language of the New Testament: A Possible Latin Influence,” Biblical and Ancient Greek Linguistics (BAGL) 9 (2020), 67-99.
 • “Dialogue entre l’Herméneutique contemporaine et l’Herméneutique patristique. De Saint Jean Chrysostome et de l’acte liturgique jusqu’à la théorie des Actes de Parole et l’analyse performative”, Sémiotique et Bible 179 (Septembre 2020), 24-46.
 • “The Semantic Evolution of the Word parrhesia through its Pragmatic and Sociolinguistics Fields,” eds. E. Bons, P. Pouchelle und D. Scialabba, The Vocabulary of the Septuagint and its Hellenistic Background, WUNT ΙΙ 496, Tübingen: Mohr Siebeck, 2019, 103-117.
 • “Quelle est la signification du mot ‘ekklesia’? Apports sémantico-dynamiques de l’ étymologie grecque”, Sémiotique et Bible 175 (Septembre 2019): 3-27.
 • “The performative meaning of the word παρρησία in the Ancient Greek and in the Greek Bible,” eds. P.-B. Smit and Ev. van Urk, Parrhesia. Ancient and Modern Perspectives on Freedom of Speech, Studies in Theology and Religion 25, Leiden: Brill, 2018, 15-38.
 • Προς Γαλάτας. Ο καινούργιος λαός του Θεού. Κοινωνιογλωσσολογική ερμηνευτική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη: εκδ. Ostracon,  2018.
 • Τά Λεξιλόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Σημασιολογική καί πολιτισμική ἑρμηνευτική ἀνάλυση εἰδικῶν λεξιλογικῶν ὅρων μέσα στό Παύλειο corpus, Θεσσαλονίκη: εκδ. Ostracon, 2017.
 • Πριν τη θεωρία. Προδρομική πατερική ερμηνευτική, Θεσσαλονίκη: εκδ. Ostracon, 2017.
 • “Illustrating the Meaning of the w. ἀνατάξασθαι and its Sense in the Preface of Luke (Lk 1:1)”, Estudios Biblicos, vol. LXXIV, sem. 3 (Sept.-Dec. 2016): 365-387.
 • “The Dynamic Semantic Role of Etymology in the Meaning of Greek Biblical Words. The Case of the word ἐκκλησία”, eds. Eb. Bons, J. Joosten, R. Hunziker-Rodewald, Biblical Lexicology: Hebrew and Greek. Semantics – Exegesis – Translation, BZAW 443, Berlin: W. de Gruyter, 2015: 261-280.
 • “From the arete of the Ancient World to the arete of the New Testament. A Semantic Investigation”, eds. Eb. Bons and J. Joosten, Septuagint Vocabulary. Pre-History, Usage, Reception, Septuagint and Cognate Studies 58, Society of Biblical Literature, Atlanta 2011, 45-63.
 • Ερμηνεύοντας την ειρήνη στην Καινή Διαθήκη. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009.
 • Γλώσσα και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Γλωσσολογικές και θεολογικές ερμηνευτικές δοκιμές, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004.
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος