Χρήστου Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Εκκλησιαστική Ιστορία"

Τίτλοι σπουδών
 • Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ (1981)
 • Πτυχίο Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (1995)
 • Διδακτορικού του Ludwigs-Maximilian Univeristaet του Μονάχου (1988))
 • Διδακτορικό Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (1994)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Εκκλησιαστική Ιστορία
 • Ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητος
 • Σκοτεινοί Αιώνες
 • Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού
 • Έκδοση κειμένων
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης ΦΕΚ 721/13-8-2010, τ.Γ’

Τηλέφωνο +30 2310 996656
Τηλέφωνο 6977995946
E-mail konchris@past.auth.gr
Γραφείο 303
Ώρες συνεργασίας Δευτέρα 12:00-14:00. Σε περίπτωση συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με email.
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό

pdf - 234,56 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες

 • Ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς τοῦ 7ου αἰώνα ὡς μάρτυρες τῆς ἐποχῆς του. Μἀξιμος Ὁμολογητής, Ἀναστάσιος Σιναΐτης, Ψευδο-Μεθόδιος, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 480.
 • Τό φιλοσοφικό ἔργο τοῦ Νικηφόρου Χούμνου, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. CIV+280.
 • Ὁ «Βασιλικός Ἀνδριάς» τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη. Συμβολή στην πολιτική θεωρία τῶν Βυζαντινῶν (Διδ. Διατριβή), Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 150.
 • Byzanz und die Langobarden, (Διδακτορική διατριβή), Ἀθήνα 1991, σσ. 282.

Άρθρα

 • «Εθνικές συνειδήσεις στη Χερσόνησο του Αίμου. Από την βυζαντινή περίοδο έως τον 19ο αιώνα», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: «Το πρόβλημα του Εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία: από το Βουλγαρικό Σχίσμα μέχρι σήμερα. Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης 12-13 Σεπτεμβρίου 2019, Θεσσαλονίκη 2021, 363-385.
 • «Ιστορικό παρελθόν και παρόν στο έργο του Γενναδίου Α’ Σχολαρίου», Ανακοίνωση στο Συνέδριο: «Ο πατριάρχης άγιος Γεννάδιος Β´ Σχολάριος και η εποχή του», Θεσσαλονίκη 2018 (υπό έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου)
 • «Φιλοσοφικὴ ὁρολογία στὰ συγγράμματα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ»,  Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Βυζαντινή Μακεδονία. Θεολογία – Ιστορία – Φιλολογία – Δίκαιο -Αρχαιολογία – Τέχνη», Θεσσαλονίκη 2019, 76-84.
 • «Ο Μ. Κωνσταντίνος στη βυζαντινή ιστοριογραφία: 5ος – 9ος αιώνας», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Ο Μ. Κωνσταντίνος και η εποχή του. 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων. Constantine the Great and his Age. 1700th Anniversary of the Edict of Milan, Θεσσαλονίκη 2022, 481-493.
 • «Η Αναγέννηση», Ιω. Πέτρου (επιμ.), Ιστορία της Ορθοδοξίας, τ. 4, Η διάσπαση του Χριστιανικού κόσμου (11ος – 16ος αι.), Αθήνα 2009, 314-387.
 • «Ἡ φιλοσοφία στά Κεφάλαια Ἑκατόν Πεντήκοντα Γρηγορίου Παλαμᾶ»,  Πρακτικά Β’ Διεθνοῦς Συμποσίου, Ἅγιον Ὄρος. Πνευματικότητα καί Ὀρθοδοξία, Τέχνη, Θεσσαλονίκη 2006, 413-421.
 • «Ἡ ἐπίδραση τοῦ Πρόκλου Διαδόχου στό φιλοσοφικό ἔργο τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ. Ὁ κόσμος τῆς γενέσεως καί τῆς φθορᾶς», Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, 10 (2005) 13-74.
 • «Ἡ ἐπίδραση τοῦ Πρόκλου Διαδόχου στό φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ. Ὁ Θεός καί ὁ νοητός κόσμος», Βυζαντινά, 25 (2005) 117-175.
 • ·«Προσωπογραφικά γιά τόν αὐτοκράτορα Λέοντα Γ’ καί τό πρόβλημα τῶν ἐπιδράσεων ἐπί τῆς Εἰκονομαχίας», Επιστ. Επετ. Θεολ. Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 5 (1998), 199-223.
 • ·«Ἰωάννης Φιλάγαθος. Ἡ σταδιοδρομία ἑνός Ἕλληνα κληρικοῦ στή Δύση» (Ἀνακοίνωση στό Συμπόσιο, Ἡ Θεοφανώ καί ἡ ἐποχή της, Θεσσαλονίκη 1991), Βυζαντινά 18 (1995-96) (Ἀφιέρωμα στή μνήμη τοῦ Π. Κ. Χρήστου), 205-255.
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος