Κραλίδης Απόστολος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Θρησκειών (ΦΕΚ 1943/22-10-2019, τ. Γ´)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Ελληνορωμαϊκή περίοδος-Ύστερη αρχαιότητα
 • Ιστορία Θρησκειών λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • Θρησκείες του Ευξείνου Πόντου
 • Βυζάντιο και πρώιμο Ισλάμ
 • Ακαδημαϊκή μελέτη της θρησκείας
 • Διαθρησκειακοί Διάλογοι
 • Νέες Θρησκείες και σύγχρονος κόσμος
 • Ζητήματα θρησκευτικών κοινοτήτων και πολυπολιτισμικότητας

Τηλέφωνο +30 2310 997020
E-mail akralid@past.auth.gr
Γραφείο 315 (3ος όροφος κτιρίου Θεολογικής)
Ώρες συνεργασίας Τρίτη 12:00-1:30 μ.μ. και Τετάρτη 12:00-1:30 μ.μ.
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 422,09 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες

 • Divus Imperator. Εξουσία και πολιτική ιδεολογία στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η δυναστεία των Σεβήρων (193-235 μ.Χ.), Εκδόσεις Αθανάσιου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 2019, ISBN: 978-960-9465-42-7, σσ. 399
 • Το Βυζάντιο και ο κόσμος του Ισλάμ, Έκδοσις Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης 2019, ISBN: 978-618-83985-9-7, σσ. 282
 • Λατρείες της Θεσσαλονίκης κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, Εκδόσεις Αθανάσιου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 2019, ISBN:, σσ. 242
 • Λατρείες του Ρωμαϊκού στρατού στην εποχή των Σεβήρων (192-235 μ.Χ.), εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2014, ISBN: 978-960-288-335-8, σσ. 460
 • Η αυτοκρατορική λατρεία στην περίοδο της Τετραρχίας (284-313 μ.Χ.), εκδόσεις ΒΑ­ΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2010, ISBN: 978-960-288-238-2, σσ. 399
 • Oι Σαδδουκαίοι. Ιστορική και θρησκειολογική μελέτη, εκδόσεις ΒΑ­ΝΙΑΣ, Θεσσα­λονίκη 20072, σσ. 278.

Άρθρα

 • “Polytheism in the Roman Empire during the Dominate: mapping the landscape”, Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εποχή του. 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων /Constantine the Great and his Age. 1700 years from the Edict of Milan, Διεθνές Συνέδριο, 4-6 Δεκεμβρίου 2013, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 2022, σ. 115-125
 • «Ο ξαφνικός θάνατος του Ηρώδη Αγρίππα Α΄ στην Καισάρεια και η λατρεία του ηγεμόνα (Πρ 12:20-23)», Αγία Γραφή και Πολιτισμός. Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Χρήστο Κ. Οικονόμου, Θεσσαλονίκη-Λευκωσία 2020, σ. 335-347
 •  «Η ιστορική εξέλιξη του Ισλάμ. Εμφάνιση θρησκευτικών σεκτών και παραδόσεων», Βυζαντινά 36 (2018) 281-296
 • «Ο τίτλος mater castrorum/μήτηρ κάστρων στο πλαίσιο της αποθεώσεως των Ρωμαίων αυτοκρατειρών κατά τον 2ο και 3ο αι. μ.Χ.», Κόσμος/Cosmos 5 (2018) 1-17
 • «Κωδικοποίηση και κριτική των πηγών, που αφορούν στον ιουδαιο-χριστιανικό και ισλαμοχριστιανικό διάλογο», Κληρονομία 39Α-Β (2016-2017) 43-66
 •  «La rencontre de l’orthodoxie et de l’islam au 14e siècle : les positions de Grégoire Palamas et de l’empereur Jean VI Cantacuzène», Revue des Sciences religieuses 89.4 (2015) 451-459
 •  «Χριστιανισμός και Ισλάμ στη βυζαντινή επιστολογραφία του 10ου αιώνα», Πνευματική Διακονία 22 (2015) 29-38
 •  «Διπλωματικές επαφές και διαθρησκειακός διάλογος Βυζαντινών και Αράβων στις δύο επιστολές του Νικήτα Βυζαντίου (9ος αι.)», Βυζάντιο και Αραβικός κόσμος. Συνάντηση Πολιτισμών (Θεσσαλονίκη, 16-18 Δεκεμβρίου 2011), Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου/, Byzantium and the Arab World. Encounter of Civilizations (Thessaloniki 16-18 December 2011), Proceedings of the International Symposium, (εκδ.) Α. Κραλίδης-Α. Γκουτζιουκώστας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2013, σελ. 249-268
 • . «Το Εγκώμιο του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ιωάννου Α΄ στον άγιο Δημήτριο. Μία θρησκειολογική ανάγνωση», Ε΄ Επιστημονικό Συμπόσιο, «Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του από τον όγδοο ως το δωδέκατο αιώνα», 23-24 Οκτωβρίου 2009, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης [= «Το Εγκώμιο του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ιωάννου Α΄ στον άγιο Δημήτριο (BHG 547h): Μία θρησκειολογική ανάγνωση», Περιοδικό Κόσμος/Cosmos 1 (2012) 331-341]
 • «Evidence for the Imperial Cult in Thessalonica in the First Century C.E.», European Association of Biblical Studies, Thessaloniki Meeting, 8-11.8.2011, Θεσσαλονίκη [=«Evidence for the Imperial Cult in Thessalonica in the First Century C.E.», Περιοδικό Κόσμος/Cosmos 2 (2013) 49-63]
 • «Contacts de l’Islam avec le monde byzantin», Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι, Τόμος Χαριστήριος Εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 403-424
 • «Η προσέγγιση Χριστιανισμού και Ισλάμ κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο», Βυζαντινά, τόμ. 29 (2009) 479-492
 • «Ταφή και μνήμη των νεκρών στον προχριστιανικό ελληνορωμαϊκό κόσμο και στα έξωχριστιανικά θρησκεύματα», Πρακτικά Θ  Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου «Το Μυστήριον του θανάτου εις την λατρείαν της Εκκλησίας», Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη (τόμος υπ’ αριθμ. 19), Έκδοση του Κλάδου Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2009, σ. 95-111
 • «Θεότητες και δοξασίες στη Μικρά Ασία στο έργο του “Ψευδο-Νόννου” (6ος αι. μ.Χ.)», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 12, τόμ. (2008)
 • «Οι Θρησκειολογικές σπουδές στην Ελλάδα από την Απελευθέρωση μέχρι σήμερα», Ανακοίνωση στο Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας, του Τομέως Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, Οκτώβριος 2007
 • «”Sol Invictus”. Η αυτοκρατορική λατρεία στη δυναστεία του Μ. Κωνσταντίνου», Επι­στημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τόμ. 11 (2006) 93-128
 • «Η λατρεία αιγυπτιακών θεοτήτων στη Θεσσαλονίκη και τη Mακεδονία μέχρι τον 3ο αι. μ.X.», λη΄ Δημήτρια-Επιστημονικό Συμπόσιο “Xριστιανική Mακεδονία” «Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια», Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου-2 Nοεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 29 [= ΕΕΘΣΠΘ, [Τμ. Π.κ.Κ.Θ.] ν.σ. τόμ. 10 (2005) (ανάτυπο)]
 • «Xριστιανισμός και Ισλάμ στη Bυζαντινή επιστολογραφία του 10ου αι.», E΄ Συνάντηση των Bυζαντινολόγων Ελλάδος και Kύπρου, Φιλοσοφική Σχολή Ιονίου Πανεπιστημίου, 3-5 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 15 (ανάτυπο)
 • «”Ποίας θρησκείας πέλεις;” Eιδωλολατρικές θρησκείες και δοξασίες στους Bίους του Xρυσοστόμου», Δ΄ Συνάντηση των Bυζαντινολόγων Ελλάδος και Kύπρου, Φιλοσοφική Σχο­λή του A.Π.Θ, 20-22 Σεπτεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 58 [= ΕΕΘΣΠΘ, [Τμ. Π.κ.Κ.Θ.] ν.σ. τόμ. 9 (2004) (ανάτυπο)]
 • «Oι θρησκευτικές αντιλήψεις των Σκυθών», EEΘΣΠΘ, [Tμ. Π.κ.K.Θ.] ν.σ. τόμ. 8 (2002) 211-235
 • «Ο Xαζαροπρόσωπος Πατριάρχης. Η συμβολή του M. Φωτίου στην αποστολή των Αγίων Kυρίλλου και Mεθοδίου στη χώρα των Xαζάρων», Πρακτικά IE΄ Θεολογικοῦ Συνε­δρίου με θέμα: «Mέγας Φώτιος», 14-17 Nοεμβρίου, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 269-298
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος