Χρυσάφη Ελένη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης, του Βυζαντινού Πολιτισμού και της Αισθητικής

Τίτλοι σπουδών
 • Διδακτορικό δίπλωμα / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. (Βυζαντινή Αρχαιολογία)
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. (Βυζαντινή Αρχαιολογία)
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών / Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. (Μετάφραση, Διερμηνεία και Επικοινωνία)
 • Πτυχίο / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Πτυχίο / Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία
 • Υλικός πολιτισμός του Βυζαντίου (ειδ. ψηφιδωτά, μικροτεχνία, υφάσματα)
 • Αισθητική της χριστιανικής τέχνης στο Βυζάντιο και τη Δύση
 • Βυζαντινή μνημειακή κληρονομιά και θρησκευτικός/πολιτιστικός τουρισμός
 • Πολιτισμικές και καλλιτεχνικές σχέσεις Βυζαντίου και Ιταλίας
 • Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης από την Ύστερη Αρχαιότητα ως την Αναγέννηση
 • Διαφύλαξη Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Τεκμηρίωση και διαχείριση εκκλησιαστικών κειμηλίων
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης ΦΕΚ 2000/23-7-2014, τ. Β’

Τηλέφωνο +30 2310 996955
E-mail echrys@past.auth.gr
Γραφείο αρ. 328, γ' όροφος κτηρίου Θεολογικής Σχολής
Ώρες συνεργασίας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 (γραφείο) / Δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από συνεννόηση
Συνημμένα αρχεία

ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΛΕΝΗ CV

pdf - 63,77 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Οι άγγελοι ως μέλη της Ουράνιας Αυλής στην τέχνη της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ. – Βυζαντινά Μνημεία 19], Θεσσαλονίκη 2024 (ISBN: 978-960-7856-65-4).

• «Βυζαντινά μεταξωτά υφάσματα: εμπορικά, πολιτισμικά και καλλιτεχνικά δίκτυα μεταξύ Ανατολής και Δύσης», στον τόμο: Ν. Πούλου (επιμ.), Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Θεσσαλονίκη 2022, 229-247.

• “The Galerian Palace Complex in Thessaloniki: its history and interior decoration”, στον τόμο: V. Ruppienė (ed.), Stone and Splendor. Interior decorations in late-antique palaces and villas. Proceedings of a workshop, Trier, 25-26 April 2019, Forschung zu spätantiken Residenzen 1, Wiesbaden 2021, 69-84.

• “Proteggendo i preziosi tra cielo e terra: l’iconografia dell’Arcangelo Michele come custode e difensore sulle monete bizantine”, στον τόμο: I. Baldini / A. L. Morelli (a cura di), Beni da conservare. Forme di tesaurizzazione in età romana e medievale, Atti del VII Seminario interdottorale: “Ornamenta” 7 (Bologna, 20 ottobre 2017), Bologna 2020, 137-146.

• “Gli archangeli negli oggetti devozionali bizantini”, στον τόμο: I. Baldini / A. L. Morelli (a cura di), Oro sacro. Aspetti religiosi ed economici da Atene a Bisanzio, Atti del V Seminario interdottorale: Ornamenta 5 (Bologna, 9-10 ottobre 2012), Bologna 2014, 155-174.

• «Ροτόντα (Άγιος Γεώργιος)», στον τόμο: Α. Μέντζος / Α. Πλιώτα (επιμ.), Αποτυπώματα. Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε φωτογραφίες και σχέδια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (1888-1910) / Impressions: Byzantine Thessalonike through the Photographs and Drawings of the British School at Athens (1888-1910) [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ. – Ποικίλα 11], Θεσσαλονίκη 2012, 46-63.

• P. Assimakopoulou-Atzaka / E. Chrysafi / Chr. Papakyriakou / M. Parcharidou-Anagnostou / A. Pliota, “Mosaic icons in Greece: Techniques and methods of conservation”, στον τόμο: A. Ben Abed / M. Demas / Th. Roby (eds.), Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, 9th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Hammammet-Tunisia, Nov. 29-Dec. 3, 2005, Los Angeles: Getty Conservation Institute 2008, 335-339.

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος