Μποζίνης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Σχέσεις Ελληνισμού-Χριστιανισμού
  • Φιλοσοφία των Πατέρων
  • Ιωάννης Χρυσόστομος
  • Πολιτική Φιλοσοφία στην αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα
  • Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία
  • Πλατωνισμός και Μυστική Θεολογία
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης ΦΕΚ 1342/8-8-2019, τ. Γ´

Τηλέφωνο +30 2310 996953
E-mail cbozinis@past.auth.gr
Γραφείο 331 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ώρες συνεργασίας Πέμπτη 12.00-14.00
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 178,90 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

  1. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το Imperium Romanum (Μελέτη πάνω στην πολιτική σκέψη της Αρχαίας Εκκλησίας). Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2000 (έκδοση Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2003)
  • Johannes Chrysostomus über das Imperium Romanum (Studie zum politischen Denken der Alten Kirche). Γερμανική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής στην επιστημονική σειρά Texts and Studies in the History of Theology των εκδόσεων Editio Cicero, τόμ. 10, Cambridge/Mandelbachtal 2005
  • John Chrysostom on the Imperium Romanum (A Study on the Political Thought of the Early Church). Αγγλική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής από τον εκδοτικό οίκο Sebastian Press, Alhabra California 2020

2.Το Ευαγγέλιο του Νικοδήμου (Τα Πρακτικά της δίκης του Ιησού Χριστού και η Κάθοδός του στον Άδη), εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, με πρόλογο του Β. Κατσαρού. Δημοσίευση στη σειρά Βυζαντινοί Συγγραφείς των εκδόσεων Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2005

3. Πολιτική αγάπη (Νέα ερμηνευτική προσέγγιση στον ιερό Χρυσόστομο), Θεσσαλονίκη 2919 στον εκδοτικό οίκο Κ&Μ Αντ. Σταμούλης

4. Constantine the Great and his Age: 1700th Anniversary from the Edict of Milan (Proceedings of International Conference, Thessaloniki 4-6 December 2013). Έκδοση των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου από το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών ΑΠΘ σε συνεργασία με την κ. Πολύμνια Κατσώνη και τον κ. Κωνσταντίνο Χρήστου, Θεσσαλονίκη 2022

5. Δημοσθένης, Κατὰ Φιλίππου (Θρησκεία, φιλοσοφία και πολιτική στους λόγους του Δημοσθένη ενάντια στον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας). Επαυξημένη και αναθεωρημένη έκδοση της διπλωματικής εργασίας στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. (σε προετοιμασία από τον εκδοτικό οίκο Κυρομάνος)

AΡΘΡΑ

1.«Dogmatics and Politics in Gregory of Nyssa: Μonarchy, Democracy, Kingship, Tyranny & Anarchy in the Against Eunomium», στο Gregory of Nyssa: Contra Eunomium I (An English Translation with Supporting Studies), επιμ. M. Brugarolas, Λάιντεν-Βοστώνη 2018, σσ. 270-294

2. «Natural Law in John Chrysostom», στον συλλογικό τόμο (Re)Visioning John Chrysostom: New Τheories and Αpproaches, επιμ. C.L de Wet-W. Mayer, στη σειρά Critical Approaches to Early Christianity του εκδοτικού οίκου Brill, Λάιντεν-Βοστώνη 2019, σσ. 493-524

3. «Η πολιτική θεολογία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και η συνεξέτασή της με την Πολιτεία του Θεού του Αυγουστίνου», στο Sources Chrétiennes: Eλληνική και λατινική συμβολή στον ευρωπαïκό πολιτισμό (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την επέτειο των 75 χρόνων Sources Chrétiennes), Αθήνα 23-24 Φεβρουαρίου 2018), επιμ. Σ. Ζουμπουλάκης-P. Salembier, Αθήνα 2019, σσ. 54-90

4. «Ἡ ἀγάπη ουδέποτε πίπτει: Μια φιλοσοφική ματιά στο 13ο κεφάλαιο της Α΄ πρὸς Κορινθίους του Παύλου», στον αφιερωματικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Χρήστο Οικονόμου Αγία Γραφή & Πολιτισμός, τόμ. Α΄ (Βιβλικές Μελέτες), επιμ. Α. Κραλίδης κ.ά., Θεσσαλονίκη-Λευκωσία 2020, σσ. 467-486

5. «O Αρεοπαγητικός Λόγος: φιλοσοφικές επιρροές στον απόστολο των εθνών», στο περιοδικό του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών Κληρονομία 40 (2018), υπό δημοσίευση

6. « “May Your Kingdom Come”: The Concept of the Kingdom of God in Gregory of Nyssa’s Homilies On the Lord’s Prayer», στο Gregory of Nyssa: Homilies on the Our Father. An English Translation with Commentary and Supporting Studies (Proceedings of the 14th International Colloquium on Gregory of Nyssa-Paris, 4-7 September 2018), επιμ. M. Cassin-H. Grelier-Deneux-F. Vinel, Λάιντεν-Βοστώνη 2021, σσ. 481-496

7. «Η πλατωνική ανάγνωση του χριστιανισμού από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο», στον αφιερωματικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Αθανάσιο Καραθανάση Φίλων Δώρημα τῷ Καθηγητῇ Ἀθαν. Ἐ. Καραθανάσῃ, επιμ. Σ. Λάμπρου-Ιω. Μπάκας, Θεσσαλονίκη 2022, σσ. 295-332

8. «Greek Justice», στο Law and Justice in Jerusalem, Babylon and Hellas-Studies on the Theology of the Septuagint Volume III, στη σειρά Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 475, επιμ. E. Dafni, Τυβίγγη 2021, σσ. 231-247

9. «John Chrysostom and Democracy», στο περιοδικό StudiaPatristica CXXVIII (2022), σσ. 245-254

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος