Μπάκας Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων)
 • Εκκλησιαστική ιστορία του ελλαδικού και ελληνόφωνου χώρου
 • Ιστορία της εκκλησιαστικής διοίκησης
 • Εκκλησιαστική γεωγραφία και χριστιανική τοπογραφία
 • Τοπική εκκλησιαστική ιστορία
 • Ιστορία του Ελληνισμού (εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα)
Φ.Ε.Κ. Διορισμού Φ.Ε.Κ. 116/6-2-2020, τ. Γ'

Τηλέφωνο +30 2310 991118
E-mail ibakas@past.auth.gr
Γραφείο 304 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Ιστοσελίδα http://www.past.auth.gr
Ώρες συνεργασίας Τετάρτη 16.00-18.00
Συνημμένα αρχεία

Βιογραφικό Σημείωμα

pdf - 320,20 KB

Άνοιξε το PDF

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες

 • Εκκλησία και χώρος στην Αίγυπτο. Προσέγγιση στην εκκλησιαστική γεωγραφία και διοίκηση της Αιγύπτου κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλο-νίκη 2019.
 • H οργάνωση διευρυμένης εκκλησιαστικής διοίκησης  εκτός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας  το πρώτο μισό του 5ου μ.Χ. αιώνα: Η Εκκλησία στη Σασσανιδική Περσία  και οι σχέσεις της με τις «δυτικές» εκκλησιαστικές διοικήσεις της αντιόχειας και της Κωνσταντινούπολης. Συμβολή στην ιστορία της οργάνωσης των εκκλησιαστικών διοικήσεων, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013
 • Η ανύψωση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων σε υπερμητροπολιτική διοίκηση τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Οι προσκυνητές, οι μοναχοί, ο αρχιεπίσκοπος Ιουβενάλιος, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010
 • Ο Ελληνισμός και η Μητροπολιτική Περιφέ­ρεια Μελενίκου  1850 – 1912, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2003

Άρθρα

 • “Απόνερα του Προνομιακού Ζητήματος: Ο μητροπολίτης Σερρών Λουκάς Πετρίδης και η «παύση» του (1888)-Το χρονικό του ζητήματος μέσα από τις πηγές”, Σερραϊκά Σύμμεικτα 5 (2022)159-190
 • “Τα ζητήματα των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων (τέλη 19ου-αρχές 20ού αι.) στο έργο του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου και η οπτική του”, Κόσμος – Cosmos Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού 8 (2021-2022) σ.85-100
 • “The importance of greek education in the work of Ioannis Symeonidis (Balabanov)”, Greeks and Bulgarians: parallels and intersections in history and culture, Επιμέλεια:Yura Konstantinova and Eleonora Naxidou. Κομοτηνή – Ελλάδα. Sofia. (Bulgarian Academy of Sciences Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology), 2021, σ.127-140
 • “Ο εθνοφυλετισμός στην πράξη. Παραδείγματα εθνοφυλετισμού κατά το δεύτερο μισό του 19oυ αιώνα”, Το πρόβλημα του εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία: Από το Βουλγαρικό Σχίσμα μέχρι σήμερα, Επιμέλεια:Π. Σκαλτσής, Ηλ. Ευαγγέλου, Αθ. Αθανασιάδης. Χάλκη, Κωνσταντινούπολη – Τουρκία, Θεσσαλονίκη (Μπαρμπουνάκης) 2021, σ.273-298
 • “Ανέκδοτο γράμμα του Λάμπης και Σφακίων Παϊσίου (1864): Συμβολή στην επισκοπική ιστορία της Κρήτης”, Ἀγάπης Ἀντίδωρον. Μνήμη Μητροπολίτου κυρού Γερασίμου Φωκά, Επιμέλεια:Ν. Μοσχονάς. Αργοστόλι 2019, σ.393-402
 • «Οι πολιτικο-εκκλησιαστικές εξελίξεις στη Γεωργία την περίοδο 1918-1921 και η αποστολή του Τραπεζούντος Χρυσάνθου», Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας: Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος Φιλιππίδης ο από Τραπεζούντος, Κομοτηνή 2018, σ. 331-347
 • «Εκκλησία και ελληνικό κράτος στη Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα. Η περί-πτωση του μητροπολίτη Φιλίππων, Δράμας και Ζιχνών Γερμανού Μιχαηλίδη (1879-1896)», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Από τον Μακεδονικό Αγώνα στην Απελευθέρωση της Δράμας, Δράμα 2018, σ. 141-161
 • «Η αγιωτάτη Εκκλησία των Σερρών τιμία ούσα και μεγάλη. Συμβολή στην εκκλη-σιαστική γεωγραφία της επαρχίας Σερρών και Νιγρίτης», Ψυχής Άκος. Κειμήλια πίστεως και πολιτισμού της Εκκλησίας των Σερρών, Σέρρες 2017, σ. 9-30
 • «Εκκλησία και Κοινότητα σε πορεία ανασυγκρότησης στα τέλη του 19ου αιώνα: Το εκκλησιαστικό και εκπαιδευτικό ζήτημα της Καμενίκης Σερρών μέσα από τις πηγές», Σερραϊκά Σύμμεικτα 3 (2016) 125-148
 • «Το εκκλησιαστικό ελληνοσερβικό “Ζήτημα της Πρεσρένης” τον 19ο αιώνα. Η πο-λιτική του διάσταση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η διαμεσολάβηση της Μη-τροπόλεως Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 41 (2016) 227-242
 • «Ρωσική παρουσία στο χώρο της Βόρειας Χαλκιδικής κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η περίπτωση της Μεγάλης Παναγίας μέσα από τις Πηγές», Από Φωνής (Εργαστήριο Παλαιογραφίας ΔΠΘ) 4 (2014) 71-106
 • «Η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και η υποψηφιότητα του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ´ για τον πατριαρχικό της θρόνο. Εκκλησιαστική και πολιτική διάσταση», Πρακτικά Συνεδρίου: Ιωακείμ ο Γ´ ο Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 301-326
 • «Οι αντιοχειανές εκκλησιαστικές επαρχίες της Μικράς Ασίας και ο Ελληνισμός τους (τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα», Μικρασιατική Σπίθα 17 (Σέρρες, 2012) 69-86
 • «Μεταβολές στην Εκκλησιαστική Γεωγραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα τέλη του 19ου αιώνα. Η περίπτωση της Βορειοανατολικής Μακεδονίας», Εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-Χρονικών δεδομένων τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (κείμενα εργασίας) 7 (2011) 1-35
 • «Η κατάσταση των εκκλησιαστικών πραγμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας Γερμανού Δ΄ (1842-1845) μέσα από ανέκδοτες επιστολές», Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι (Θεολογική Σχολή ΑΠΘ-Τόμος χαριστήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο), ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 527-544
 • «Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών. Συμβολή στη μελέτη των εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών ζητημάτων των ελληνικών κοινοτήτων κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα», Εύπλοια: εόρτιος τόμος για τη δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσ­σας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,  Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 155-182
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός"
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε
Μαθήματα Μεταπτυχιακού "Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Φόρτωση μαθημάτων απο ΜΟ.ΔΙ.Π, παρακαλώ περιμένετε

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Βάντσος Μιλτιάδης
Καθηγητής
Γεωργόπουλος Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάγκου Θεόδωρος
Καθηγητής
Γκαβαρδίνας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκίκας Αθανάσιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής
Δάφνη Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Καθηγητής
Κακλαμάνος Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανίδου Άννα
Καθηγήτρια
Κουκουσάς Βασίλειος
Καθηγητής
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Λάμπρου Σουλτάνα
Καθηγήτρια
Λιάκος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπάκας Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μποζίνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νανάκης Σταύρος, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Καθηγητής
Νάσσης Χρυσόστομος, Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικολακάκης Δημήτριος
Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Καθηγήτρια
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Καθηγητής
Πασχαλίδης Συμεών
Καθηγητής
Πεπές Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
Πιτταράς Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Τσίγκος Βασίλειος
Καθηγητής
Τσομπάνης Τρύφων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος Πρωτοπρεσβύτερος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Διδασκάλισσες Ξένων Γλωσσών

Αγνή Δάφφα
Βασιλεία Καζαμία
Φανή Maquet-Σαραφοπούλου

Διατελέσαντες διδάσκοντες

ΟμότιμοιΣυνταξιοδοτηθέντες
Iωάννης Φουντούλης (†)Πρωτοπρ. Iωάννης Pωμανίδης (†)
Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος (†)Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση
Γεώργιος Στογιόγλου (†)Στέργιος Τσιάμης (†)
Στέργιος Σάκκος (†)Θεολόγος Αλιπράντης (†)
Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας (†)Αθανάσιος Αγγελόπουλος
Aντώνιος Παπαδόπουλος (†)Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης
Xρίστος Kρικώνης (†)Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αντωνίου
Ευθύμιος TσιγαρίδαςΑρχιμανδρίτης Νικόλαος-Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας
Χρήστος Βάντσος (†)
Παυσανίας Κουτλεμάνης (†)
Ευστράτιος Ζεγκίνης (†)
Σταύρος Καλαντζάκης
Σωτήριος Βαρναλίδης
Ηλίας Νικολακάκης
Βασίλειος Φανουργάκης
Γεώργιος Θεοδωρούδης
πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Αθανάσιος Καραθανάσης
Χρήστος Οικονόμου
Δέσπω Λιάλιου
Μιχαήλ Τρίτος
Ηρακλής Ρεράκης

Επίτιμοι διδάκτορες

Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Καρμίρης14-11-1973
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος17-4-1975
Πατριάρχης Αντιοχείας και
πάσης Ανατολής Ηλίας ο Δ΄
20-2-1976
Καθηγητής του Πανεπιστημιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου Dumitru Staniloae
13-5-1976
Ομότιμος καθηγητής της
Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ Νικολάι Δημητρίεβιτς Ουσπένσκυ
29-11-1979
Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος Μελίτων
15-3-1984
Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος15-3-1984
Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος15-3-1984
Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός20-5-1985
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Β΄12-11-1996
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος1-10-1997
Άρχων, Μ. Ευεργέτης και
Μ. Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παναγιώτης Αγγελόπουλος
15-6-1998
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Αναστάσιος Μαρίνος27-5-1999
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος Ζ΄24-5-2001
Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας8-10-2002
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Γεώργιος Δράγας2-6-2005
Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
3-6-2008
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware3-6-2015
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄10-11-2016
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Μονάχου κ. Erich Lamberz19-6-2019
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος15-7-2019
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Βλάσιος Φειδάς26-5-2022

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος