Κέντρο Αποστόλου Παύλου

Το Κέντρο Αποστόλου Παύλου αποτελεί μία ερευνητική δράση του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών για τις Παύλειες σπουδές.

Κατά την τριετία 2013-2016 λειτούργησε ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο του Τμήματος, μέσα στα πλαίσια του θεματικού δικτύου για την Κειμενική και Ερμηνευτική Εκκλησιαστική Παράδοση (ΚΕΕΠ), υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Κυριακούλας Παπαδημητρίου. Μετά την ίδρυση του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών (2016) απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από αυτό και εντάχθηκε μέσα στο θεσμικό πλαίσιο του Εργαστηρίου, καθόσον το γνωστικό αντικείμενο του Κέντρου επικαλύπτεται πλήρως από τα αντικείμενα του Εργαστηρίου (βλ. Πρακτικά Συνέλευσης Τμήματος αρ. 667/23-07-2020).

Αντικείμενο του Κέντρου είναι:

Η μελέτη του προσώπου και του έργου του αποστόλου Παύλου και της συμβολής του στη Θεολογία, στην Ιστορία και στον Πολιτισμό διαχρονικά και πανανθρώπινα, καθώς επίσης και της συνεισφοράς του στην οικουμενικότητα του Χριστιανισμού.

Σκοποί του Κέντρου του Αποστόλου Παύλου είναι:

  • Η ενθάρρυνση της έρευνας των Παυλείων σπουδών με διεπιστημονικό τρόπο, όχι μόνο μέσω της Θεολογίας, αλλά επίσης και μέσω της Φιλολογίας και Γραμματολογίας, μέσω της Ιστορίας και των Νομικών επισημών, μέσω της Ηθικής και της Κοινωνιολογίας, μέσω της Αρχαιολογίας και της Τέχνης.
  • Η προώθηση διεθνώς της ορθόδοξης ερμηνευτικής προσέγγισης της Παύλειας γραμματείας και η συμβολή στους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους σύμφωνα με το οικουμενικό πνεύμα της Ορθόδοξης Θεολογίας.
  • Η παροχή σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπαιδευτικών και ερευνητικών ευκαιριών για Παύλειες σπουδές σε προχωρημένο επίπεδο και σε σύζευξη με τους επιστημονικούς κλάδους που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς επίσης και με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σ’ αυτά τα πεδία σπουδών.
  • Η ανάπτυξη και παραγωγή νέου ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τις Παύλειες σπουδές και με τις επιπτώσεις της στη Θεολογία και στον Πολιτισμό.
  • Ειδικά, η παρουσίαση και η ανάδειξη της επίδρασης του αποστόλου Παύλου και του έργου του στη ζωή και στον πολιτισμό της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και των Φιλίππων, και γενικά της Μακεδονίας, όπου ο απόστολος ίδρυσε αρκετές εκκλησίες.